Energy legislation underwent the biggest change in 10 years

Róbert Chovanculiak sa pre The Slovak Spectator vyjadril k energetike na Slovensku. 27. 05. 2019.

Energy legislation underwent the biggest change in 10 years

Celý článok vyšiel 27. 05. 2019 v tlači.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards