Klimatická predpoveď: Poplach sa ruší!

Aj keď správa IPCC stále zveličuje mieru otepľovania, je už opatrnejšia pri hodnotení jeho dôsledkov.

Medzivládny panel OSN o klimatických zmenách (IPCC) zanedlho zverejní druhú časť svojej najnovšej správy o pravdepodobnom dopade klimatických zmien. Zástupcovia vlád sa stretávajú s vedcami, aby zatraktívnili – pardón, prepísali – zhrnutie odhadov vedcov ohľadne nadchádzajúcich búrok, súch a chorôb. Ale skutočná správa, známa ako AR5-WGII, nie je ani zďaleka tak desivá ako jej predchodca spred siedmych rokov.

Rodná hruda

Na stole je zákon obmedzujúci vlastnícke práva majiteľov pôdy. Ako inde v EÚ, aj my sa bojíme o svoje potraviny. Cudzinci sú však posledný problém slovenského poľnohospodárstva.

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards