INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Daň z Google skončila fiaskom a ešte nie je koniec

V roku 2014 španielska vláda po tlaku časti vydavateľstiev zaviedla daň na „zobrazenia cudzieho obsahu vo vyhľadávaní“- Ako ilustruje obrázok nižšie, ide o úryvok textu z novín či časopisov, ktorý sa zobrazí v spravodajskej sekcií vyhľadávačov (alebo v tomto prípade skôr agregátorov). Hoci je daň univerzálna, vďaka dominancii služby Google News sa tejto dani začalo hovoriť „daň z Google“.

Daňová konkurencieschopnosť v OECD

V dnešnom globalizovanom svete je výška a štruktúra daní jeden z kľúčových faktorov pri rozhodovaní sa investorov, kam presunú svoj kapitál. Vo svete nájdeme krajiny, ktoré pochopili význam daňového systému pre konkurencieschopnosť krajiny; ale rovnako nájdeme aj horšie príklady, kde daňový systém nereaguje na nové výzvy.

Švajčiari odmietli federálnu daň zo smrti

Vo Švajčiarsku musia žiť mimozemšťania, alebo aspoň elfovia! Presne to vás napadne, ak ste si utvorili obrázok o európskej spoločnosti čítaním internetových diskusií. Kým vo zvyšku Európy sa to hemží diskusiami o nových daniach, prerozdeľovaní a nerovnosti, vo Švajčiarsku voliči hodili do koša niekoľko „progresívnych“ iniciatív.

Najlepšie opatrenie

Živnostníci sú zdrojom len relatívne malej časti príjmov štátneho rozpočtu (napríklad tvoria len 6% vybratej DPFO) a akékoľvek zvýšenia sú len kozmetickými úpravami dvojmiliardového deficitu, ktoré sú naviac bleskovo vymazané jedným či dvoma udelenými stimulmi, či inými výdavkami.

Návrh INESS na 5 nových daní

Napriek úprimnej snahe vlády, ministerstva financií  a ich analytických jednotiek vybrať od daňovníkov spravodlivý podiel daní na financovanie dôležitých vládnych zámerov, štátna pokladnica je zdanlivo bezodná.

O spotrebe palív na Slovensku

Trhové prostredie predaja palív na Slovensku zhodnotilo IFP takto: „Jedným z dôvodov vyšších cien palív bez dane by mohla byť menej rozvinutá sieť čerpacích staníc, ktorých je na Slovensku v porovnaní s ČR približne trikrát menej. Ak sa však zohľadní aj nižší stupeň motorizácie na Slovensku, tento rozdiel sa stráca (Graf 3).“

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards