Kažimír a jeho kreatívne hľadanie daňových príjmov (Hospodárske noviny)

Martin Barto zo Sberbank Slovensko cituje dňa 14.10.2014 INESS vo svojom komentári pre Hospodárske noviny.

Kažimír a jeho kreatívne hľadanie daňových príjmov (Hospodárske noviny)

Národná rada bude na októbrovej schôdzi mať na programe aj novelu zákona o dani z príjmov, ktorá okrem iného novelizuje aj zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Kľúčové body novely sú sprísnenie regulácie a spomalenie odpisovania majetku firiem, zavedenie možnosti odpočtu výdavkov (nákladov) na vedu a výskum, zavedenie limitu na maximálnu výšku úrokov z úverov a pôžičiek, účtovanú v nákladoch, zahrnovanú do daňových výdavkov, ak sú úvery a pôžičky vyplácané medzi závislými právnickými osobami, a povinnosť využívať elektronické registračné pokladnice aj lekármi.

Hľadajú sa peniaze

V dôvodovej správe sa uvádza, že prínos tejto novely bude rast príjmov z firemnej dane v roku 2015 o 218 miliónov eur podľa metodiky ESA 95, čo by sa mohlo interpretovať aj tak, že sadzba dane sa efektívne zvýši o 2,3 percentuálneho bodu. Ministerstvo financií očakáva, že zavedenie povinnosti používať registračné pokladnice pre lekárov prinesie budúci rok dodatočných 35 miliónov eur na DPH.

Štát hľadá všemožne ďalšie zdroje daňových príjmov, aby nemusel zvyšovať sadzby daní. Tento rok sa začalo s daňovými licenciami, čo by malo priniesť viac než 100 miliónov eur na dani z príjmu pre firmy, čo v podstate vykompenzovalo zníženie sadzby tejto dane o jeden percentuálny bod. Inými slovami, čo sa týka hľadania daňových príjmov, vládne tu veľká kreativita.

Výdavky štát nekráti

Na druhej strane vidíme menej tvorivosti a nápadov pri racionalizácii výdavkovej strany rozpočtu. Vláda akoby sa obávala prijať niektoré úsporné opatrenia, ktoré by jej mohli politicky ublížiť v predvolebnom roku. Radšej zatlačí viac na podnikateľov, čím riskuje stratu menšieho počtu voličov.

Dlho sa napríklad hovorí o tom, že prídavky na deti a príspevky pri narodení dieťaťa by sa mali poskytovať len rodičom s nižšími príjmami, teda mala by existovať istá hranica príjmu, od ktorej by sa tieto štátne sociálne dávky neposkytovali. Podobne ako je to s daňovým bonusom. Úspora by mohla byť viac než 100 miliónov eur. Do dnešných čias – vďaka účinnému lobingu – prenikol relikt z 90. rokov, štátna podpora stavebného sporenia. Ide o nesystémovú podporu jedného produktu istých špecializovaných úverových inštitúcií, ktorá deformuje trh a prelieva sa do ziskov majiteľov týchto inštitúcií. V roku 2015 sa na tento účel plánuje 41 miliónov eur. Podobných neefektívnych výdavkov je v rozpočte veľa, podrobne o nich píše napríklad INESS.

Prichádzame o eurofondy

Ministerstvo financií však okrem neefektívnych výdavkov čelí aj problému so štrukturálnymi fondmi EÚ. Slovensku zatiaľ nebudú preplatené faktúry vo výške zhruba 250 miliónov eur, no toto nemusí byť konečná suma. Keďže naše orgány tieto faktúry už preplatili z našich zdrojov, výsledkom budú ďalšie, neplánované výdavky. Zlé riadenie eurofondov tak vytvára dodatočný tlak na hľadanie zdrojov v ekonomike.

Žiaľ, neschopnosť na výdavkovej strane má svoj zrkadlový obraz aj na príjmovej strane rozpočtu. Ministerstvo financií síce hovorí o zlepšovaní výberu DPH, ak sa pozrieme na hotovostné príjmy z tejto dane za deväť mesiacov tohto roku, tak sa dá odhadnúť, že čisté zlepšenie výberu oproti rovnakému obdobiu minulého roku bolo zhruba o 25 miliónov eur. Pri spotrebných daniach je celkový výber oproti vlaňajšku vyšší len o 24 miliónov eur, napriek tomu, že konečná spotreba by mala tento rok nominálne stúpnuť o 3 percentá.

Podnikaniu nepomôžu

Najnovšie opatrenia v oblasti daní – predovšetkým sprísnenie odpisovania, neprispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Sú len kompenzáciou slabého úsilia vlády pri zefektívňovaní verejných výdavkov, potláčaní korupcie a nastolení zásadných krokov na zlepšenie výberu DPH a spotrebných daní. Vláda a ministerstvo financií by si mali preto – na prospech Slovenska – zmeniť priority.

MArtin Barto

Hospodárske noviny, 14.10.2014

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards