Dôchodky nás ťahajú dole. Kvôli nim sú Európania chudobnejší, tvrdia ekonómovia (Aktualne.sk)

Základným nedostatkom nastavenia penzijného systému je jeho priebežný charakter. Vytvára prísľuby do budúcnosti a spolieha sa na príjmy od ľudí, ktorí sa ešte ani nenarodili, konštaotval dňa 9.10.2014 Radovan Ďurana z INESS.

Dôchodky nás ťahajú dole. Kvôli nim sú Európania chudobnejší, tvrdia ekonómovia (Aktualne.sk)

Znižovanie ratingov, rast nezamestnanosti či zvyšovanie štátnych dlhov. Aj toto je realita mnohých európskych krajín. Za zlou kondíciou európskej ekonomiky pritom vraj stojí naša solidarita v podobe dôchodkového systému. Vyplýva to z najnovšej štúdie svetových ekonómov.

Nepopierateľnou príčinou slabého ekonomického výkonu Európy je nízka pôrodnosť, ktorá sa týka väčšiny európskych krajín. Napríklad v roku 2011 pripadalo na jednu ženu z európskej dvadsaťosmičky 1,6 dieťaťa, čo je menej ako vo väčšine najvyspelejších krajín G20.

Dôvod starnutia populácie pritom môžeme podľa najnovšej štúdie hľadať v sociálnej politike európskych štátov. Vyplýva to zo štúdie ekonómov Beatrice Scheubel z Európskej centrálnej banky a Roberta Fenge-a z Rostockej univerzity. Podľa nich totiž bismarckovská sociálna politika významne prispela k zníženiu pôrodnosti. Ekonómovia konkrétne spočítali, že po zavedení Bismarckových sociálnych dávok sa v cisárskom Nemecku medzi rokmi 1895 a 1907 znížil počet detí narodených v manželstve o 1,7 dieťaťa na každých tisíc obyvateľov.
Postará sa štát

Vďaka starobným penziám a ostatným sociálnym dávkam tak ľuďom podľa autorov štúdie odpadá časť motivácie zaobstarať si deti. Ich úlohu "zaopatrovateľov v starobe" totiž postupne prebral štát. Navyše, ako pripomína Scheubel a Fenge, pri existencii penzijných systémov priebežného typu je potreba zaobstarať si deti oslabená aj tým, že to budú deti iných rodičov, ktorí sa pod nátlakom štátu „poskladajú“ na dôchodok aj pre bezdetného človeka.

Autori preto na záver konštatujú, že v dobe, kedy takmer celá Európa rieši enormné štátne zadlženie, je treba prehodnotiť súčasné podoby dôchodkových systémov.

Rovnako ani slovenský dôchodkový systém nie je podľa analytika INESS Radovana Ďuranu v súčasnej podobe ideálny. „Základným nedostatkom nastavenia penzijného systému je jeho priebežný charakter. Vytvára prísľuby do budúcnosti a spolieha sa na príjmy od ľudí, ktorí sa ešte ani nenarodili,“ zhodnotil Ďurana.


Hoci podľa neho ideálny penzijný systém neexistuje, môžeme sa pokúsiť aspoň o jeho efektívnejšiu verziu. „Na základe súčasných skúseností však môžeme povedať, že stabilnejšie sú tie systémy, kde priebežná zložka je minimálna, a dôchodok vyplývajúci z kapitálových alebo iných úspor je vyšší. To je aj cesta pre slovenský penzijný systém,“ myslí si Ďurana.

Nerozhodujú peniaze, ale služby

Sociologička Silvia Porubänová s myšlienkou, že ľudia nemajú deti práve preto, že sa o nich postará štát, nesúhlasí. „Myslím si, že je to veľké zjednodušenie a že to tak nefunguje. Ak je na tom niečo pravdy, tak práve to, že ľudia viac počúvajú na poskytnutie služieb ako na poskytnutie finančného príspevku. Typickým príkladom je rozdiel medzi Francúzskom a Nemeckom. Zatiaľ čo Nemecko ide cestou vyššieho finančného príspevku, Francúzsko ide cestou lepších sociálnych služieb. Práve preto je Francúzsko úspešnejšie a darí sa im zvyšovať pôrodnosť,“ vysvetlila Porubänová.

Ľudia sa teda podľa nej v otázke detí rozhodujú najmä podľa stability v danej krajine. „Ochota ľudí mať deti súvisí s presvedčením, že v tej ktorej krajine sa ani za desaťročie nič zásadné nezmení,“ myslí si Porubänová.

Simona Blehová

Aktualne.sk, 9.10.2014

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards