21 032 poslancov

S príchodom komunálnych volieb sa nám opäť pripomína jedna prakticky zabudnutá oblasť potenciálneho šetrenia a zvýšenia efektivity verejnej správy.

21 032 poslancov

Slovensko má 2926 obecných úradov, 2926 starostov a 21 032 obecných poslancov. Len Košice majú 355 poslancov a viac mestských častí ako Paríž. Skoro 400 obcí má menej ako 200 obyvateľov, 1172 obcí má menej ako 500 obyvateľov a 1938 obcí má menej ako 1000 obyvateľov.


 
V takomto extrémne rozdrobenom systéme samosprávy nie je potom výnimkou, že v mini obciach nie sú žiadni kandidáti na starostu. Tak sa už minulé voľby stalo v obci Harakovce, kde bývalá starostka ostala v úrade, pretože ju nemal kto nahradiť. Nie je to žiadne terno, pracuje po večeroch bez nároku na mzdu, pretože mesačné príjmy obce z podielových daní sú nižšie ako zákonná minimálna superhrubá mzda (476 eur).

Reforma samosprávy nemá taký potenciál na úsporu verejných zdrojov, ako reforma sociálneho, alebo zdravotného systému. Ale ročné výdavky obcí na Slovensku sú viac ako 3,5 miliardy eur a aj jediné ušetrené percento výdavkov predstavuje 35 miliónov eur. Pre porovnanie, vyššie dane a odvody pre živnostníkov mali priniesť do rozpočtu zhruba 50 miliónov eur. Zmenšenie počtu obcí by nebol žiaden nevídaný experiment, skôr naopak.

Slovensko má v rámci EÚ mimoriadne rozdrobenú samosprávu, porovnateľne veľké Dánsko má 30-krát menej obcí.
Znižovanie výdavkov na samosprávu však nie je jednoduché. Autonómnosť samospráv vyžaduje súhlas občanov na zlučovanie obcí. Pri tak nízkom podieli priameho financovania (majetkové dane), je však táto motivácia nízka.

(Viac dôkazov, že šetriť sa dá, nájdete tu)


 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards