Konzultácie ku úprave kontroly ekonomickej koncentrácie

INESS sa pravidelne zúčastňuje v rámci siete európskych protrhových think tankov 4liberty na pripomienkovaní legislatívnych zmien v EÚ.

Konzultácie ku úprave kontroly ekonomickej koncentrácie

Najaktuálnejšie sme zaslali pripomienky ku konzultáciám navrhovaných zmien pravidiel kontroly ekonomickej koncentrácie (merger control).

Navrhovaná zmena pravidiel chce zaviesť povinnosť úradníckeho odobrenia na získanie aj minoritného podielu v spoločnosti. Takúto zmenu považujeme za ekonomicky škodlivú a navrhujeme jej odmietnutie. A to z dôvodu, že a) popisované riziká spojené so získaním menšinového podielu v spoločnosti považujeme za nízke, resp. nepreukázané b) zavedenie reštrikcií na prevod menšinových podielov poškodí majiteľov týchto podielov a zhorší voľnosť budovania obchodných stratégií na trhu.

Zároveň návrh hovorí o zjednodušení niektorých regulácii ekonomickej koncentrácie a to tak, že vznik joint ventures mimo územie Európskeho hospodárskeho priestoru by bolo z týchto regulácii vyňaté. S takouto zmenou súhlasíme a zároveň navrhujeme rozšíriť zbavenie povinnosti notifikácie aj ďalšie typy spájania. Najmä tie, kde neprichádza k vertikálnej ani horizontálnej koncentrácii.

Oficiálna stránka konzultácii je tu. Pozícia INESS ako pdf tu.
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards