Pre toto má Slovensko vysokú nezamestnanosť. Pozrite si desať hlavných dôvodov (Aktualne.sk)

Radovan Ďurana z INESS hovoril pre portál Aktualne.sk dňa 26.8.2014 o príčinách nezamestnanosti.

Pre toto má Slovensko vysokú nezamestnanosť. Pozrite si desať hlavných dôvodov (Aktualne.sk)

Voľných pracovných miest je menej ako nezamestnaných. Niektoré firmy zatvorili svoje dvere, iné sa trhajú o dotácie a sľubujú robotu. Mladí sedia s vysokou školou a bez praxe doma, alebo balia kufre do zahraničia. Rodiny musia vydržať bez otca, ktorý robí na stavbe v Čechách. Tvrdá realita. Takže, čo je vlastne za tým?

Zosumarizovali sme desiatku najväčších problémov, ktoré môžu za vysokú nezamestnanosť na Slovensku.

1. Podnikanie

Zhoršujúci sa stav podnikateľského prostredia ako takého. Analytik Martin Reguli z Nadácie F.A. Hayeka vysvetľuje, že zvyšujúce sa zaťaženie vychádza z viacerých opatrení vlády, ktoré sa týkajú najmä rozpočtovej konsolidácie. "Zrušenie rovnej dane, limitovanie paušálnych náhrad, osobitná sadzba pre eseročky ako aj zvýšená regulácia zakladania eseročiek priniesli postupné znepružnenie podnikateľského prostredia."

2. Odvody

Zvyšovanie samotnej ceny práce cez zvyšovanie minimálnej mzdy a daňovo odvodového zaťaženia. Analytik hodnotí, že zvyšovanie odvodov má väžne následky na malé podniky, ktoré si nemôžu dovoliť najímať nových zamestnancov najmä s ohľadom na neistý vývoj do budúcnosti.

3. Odborári

Posilňovanie pozície odborov, ktoré si presadili okrem zvyšovania minimálnej mzdy aj napríklad rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Takto sťažujú podmienky aj firmám, na ktoré by sa inak tieto znevýhodnené podmienky nevzťahovali. Tým, že vláda umožňuje odborom presadiť tieto zvýšené náklady a upevňovať si svoju pozíciu, dostáva zamestnávateľov pod tlak, ktorý ich núti znižovať počet zamestnancov, opisuje Reguli.

4. Vzdelanie a mladí

Zamestnávatelia narážajú na problém, že vypísané voľné pracovné pozície nedokážu obsadiť, nakoľko kvalifikácia uchádzačov nezodpovedá požiadavkám na dané miesto. Jedným z dôvodov je slabé prepojenie vzdelávacieho systému s trhom práce, zdôrazňuje analytička Dana Vrabcová z Poštovej banky.  Vysokoškolskí alebo stredoškolskí absolventi nepracujú v odboroch, ktoré vyštudovali. Vzdelanie však kráča ruka v ruke s nezamestnanosťou vo všeobecnosti.

5. Plytvanie

Veľmi negatívne hodnotí Reguli aj fakt, že vláda plytvá zdroje na programy, ktoré neprinášajú, takmer, žiadne zlepšenie v oblasti zamestnanosti. Tento prístup vraj často bráni zlepšeniu situácie a podporuje dlhodobo negatívny vývoj nezamestnanosti na Slovensku.

6. Dlhodobo nezamestnaní

Problémom, ktorý postihuje dlhodobo nezamestnaných, je najmä strata pracovných návykov. Zamestnávatelia si to uvedomujú, a preto k prijímaniu ľudí, ktorí boli bez práce dlhé mesiace či roky, pristupujú opatrnejšie. Viac ako polovica nezamestnaných Slovákov je na úradoch práce evidovaná dlhšie ako jeden rok, pätina dokonca dlhšie ako štyri roky, dodáva Vrabcová.

7. Na základe pohlavia

Podľa Martina Kahanca z Inštitútu pre výskum práce (CELSI) je problémom aj zamestnanosť žien. Bariéry pre uplatnenie žien na trhu práce súvisia s veľmi tradičným poňatím úlohy mužov a žien v domácnosti a pri výchove deti, myslí si.

8. Mobilita

Nízka mobilita pracovnej sily. Desaťtisíce Slovákov je ochotných cestovať za prácou za hranice.  Tí menej odvážnejší už však nie sú moc ochotní cestovať za prácou v rámci krajiny, tvrdí Radovan Ďurana z INESS. "Možnosť naturálneho zabezpečenia, fušky, a dostupné dávky umožňujú mnohým prežiť aj bez práce."

9. Kultúrne rozdiely

Na Slovensku vysokú nezamestnanosť skrývame aj za problematické skupiny. Kultúrne rozdiely a stereotypy v zamestnávaní, málo kvalitných rómskych uchádzačov o prácu a neochota zamestnávať Rómov, to znamená podľa Ďuranu vysoký podiel rómskeho obyvateľstva medzi nezamestnanými.

10. Stroje namiesto ľudí

Nezáujem Slovákov o remeselnícke pozície upadá. Za globálny trend poklesu dopytu po manuálnych prácach môže podľa Ďuranu aj automatizácia výroby a služieb. Stroje dnes ľahko nahrádzajú ľudí.
 

Andrea Mačošková

Aktualne.sk, 26.8.2014

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards