Aktivisti chcú hromadnou pripomienkou upraviť vyvlastňovací zákon (TASR)

TASR spomína dňa 13.8.2014 hromadnú pripomienku k Návrhu zákona o vyvlastňovaní, ktorej podporovateľom je aj INESS.

Aktivisti chcú hromadnou pripomienkou upraviť vyvlastňovací zákon (TASR)

Pripomienka má podľa aktivistov chrániť práva vyvlastňovaných majiteľov. Žiadajú v

nej napríklad, aby boli priamo v zákone vymenované všetky účely vyvlastňovania.

Bratislava 13. augusta (TASR) - Návrh zákona o vyvlastňovaní z dielne rezortu dopravy

by sa mal upraviť. Myslia si to aktivisti, ktorí spoločne pripravili hromadnú

pripomienku k tejto právnej norme. Zákon sa práve nachádza v medzirezortnom

pripomienkovom konaní.

Pripomienka má podľa aktivistov chrániť práva vyvlastňovaných majiteľov. Žiadajú v

nej napríklad, aby boli priamo v zákone vymenované všetky účely vyvlastňovania. A

teda, aby sa neuvádzali len prostredníctvom odkazov na osobitné zákony. "Možnosť

zákonodarcu rozšíriť účel vyvlastnenia prakticky v ktoromkoľvek schvaľovanom zákone

vyvoláva u verejnosti oprávnenú nedôveru a nutnosť byť na pozore pri príprave a

schvaľovaní akéhokoľvek zákona," zdôraznili vo svojom dnešnom stanovisku.

Hromadnú pripomienku iniciovala skupina ľudí z občianskej iniciatívy Za spravodlivé

vyvlastňovanie, tiež z Občianskej konzervatívnej strany (OKS), združenia Via Iuris,

Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, Inštitútu ekonomických a sociálnych analýz

(INESS), Zmeny zdola, Hestie a Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS).

Okrem iného ňou žiadajú v zákone upraviť to, aby vyvlastňovanie bolo možné len vo

verejnom záujme, nie aj za účelom súkromných investícií. Tiež by chceli zachovať pre

ľudí možnosť poskytnúť za vyvlastnenie náhradnú nehnuteľnosť a nielen finančnú

náhradu. Zároveň by chceli zvýšiť informovanosť verejnosti o vyvlastňovacom konaní. A

to uverejňovaním informácií na úradných tabuliach a webových sídlach obcí.

Hromadná pripomienka sa nachádza na portáli changenet.sk a ľudia ju môžu podporiť

najneskôr v pondelok 18. augusta. Ak pripomienka získa 500 podpisov, ministerstvo sa

ňou bude musieť zaoberať.

Ministerstvo dopravy však tvrdí, že návrh vyvlastňovacieho zákona a rovnako aj nového

stavebného zákona je výsledkom intenzívnej práce pracovných skupín. V nich boli

zástupcovia verejnej správy, samosprávy, akademickej obce i odborníci z praxe. "Ich

názory na riešenie konkrétnych problémov boli často protichodné, preto bolo potrebné

nájsť kompromisné riešenie, ktoré sme predložili na verejnú diskusiu a následne po

vyhodnotení tejto diskusie do medzirezortného pripomienkového konania," opísala pre

TASR vedúca oddelenia pre vzťahy s verejnosťou z ministerstva dopravy Gabriela

Jarošová.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania sú podľa jej slov jasne stanovené

pravidlá, ktoré hovoria, že so všetkými podanými pripomienkami sa musí predkladateľ

materiálu zaoberať a zaujať k nim stanovisko. "Ministerstvo dopravy samozrejme tento

postup dodrží. O konečnej podobe zákona rozhodne však až legislatívny proces na

úrovni vlády SR a Národnej rady SR," dodala Jarošová

TASR, 13.8.2014

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards