INESS na pracovnom stretnutí venovanom Rómom

Richard Ďurana z INESS sa zúčastnil na medzinárodnom pracovnom stretnutí s názvom „Countering Fear, the Security Mindset, And "Othering" of Roma“, ktorý v Budapešti v dňoch 14-15. júla v Budapešti zorganizovali Open Society Foundations Roma Initiatives Office a Open Society Foundations Think Tank Fund.

INESS na pracovnom stretnutí venovanom Rómom

INESS bol na stretnutie pozvaný kvôli pripravovanej publikácii Rómovia a sociálne dávky, ktorú oficiálne predstavíme v septembri a tiež svojej expertíze vo verejných financiách, keďže najmä Rómovia sú v tejto oblasti predmetom mnohých zažitých stereotypov.

Na stretnutí sa zúčastnilo cca 50 zástupcov neziskových organizácií a think tankov z celej Európy ale aj výskumníkov spoza oceána, ktorí spoločne hľadali spôsob ako zlepšovať komunikáciu citlivej rómskej otázky a tiež vymieňať skúsenosti medzi expertmi a aktivistami v rómskych otázkach. Snažili sa tiež identifikovať výzvy, prekážky a príležitosti v oblasti komunikácie advokačných stratégií zasadených do daného spoločenského a politického prostredia a potenciálnej spolupráce aj na nadnárodnej úrovni.

Tematickými oblasťami boli bezpečnosť a sekuritizácia, ekonómia a tiež negatívny verejný diškurz a proti rómska rétorika.

Niekoľko záberov z podujatia:

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards