Neznesiteľná ľahkosť zadlžovania (Nový čas)

Dňa 13.12.2013 vyšiel v denníku Nový čas komentár Jána Dingu z INESS s názvom Neznesiteľná ľahkosť zadlžovania.

Neznesiteľná ľahkosť zadlžovania (Nový čas)

Rozpočet verejnej správy veľa prekvapení nepriniesol. Aj v budúcom roku bude verejná sféra prerozdeľovať viac ako 30 % našich zdrojov, aj v budúcom budú najväčšími položkami dôchodky, dávky, prídavky a platy takmer 350-tisíc verejných zamestnancov. Každý občan zaplatí za služby štátu o vyše 300 S mesačne prostredníctvom daní a odvodov, no šiel aj v budúcom roku minie o 2 miliardy eur viac, ako vyberie,

Verejná správa žije a poskytuje služby nad pomery občanov a zadlžuje ich: verejný dlh v budúcom roku presiahne 40 miliárd eur a bude tak atakovať hranicu 8 000 _ na občana v tejto krajine vrátane dôchodcov a nemluvniat. Ak chceme zadlžovania štátu zastaviť, máme dve možnosti -zvýšiť príjmy, alebo znížiť výdavky. Príjmy vláda zvyšovala už začiatkom roka - zvýšila odvodové zaťaženie, zaviedla odvody na dohody, zvýšila dane, zaviedla druhú, vyššiu sadzbu dane z príjmu... Všetky opatrenia sa priamo či nepriamo dotkli občanov.

Na. rad malo prísť okresávanie výdavkov. Škrty sme doteraz nevideli, vláde plány v tejto oblasti chráni lepšie ako bankové tajomstvo. Ministerstvá majú takmer tisícku príspevkových organizácií, z ktorých mnohé prinášajú občanovi chabý úžitok. Poctivé audity by vniesli viac svetla do širokých možností úspor vo verejnej správe. Následne by sme sa možno dočkali si otázok, či z daní skutočne potrebujeme platiť závodisko pre kone, stratová letiská či zadĺžené CARGO.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards