O nás, bez nás. Kolektívne zmluvy sú rizikom pre biznis (Hospodárske noviny)

Negatívny vplyv novely tak nepriamo priznáva aj zákonodarca, keďže spod jej pôsobnosti vyňal firmy do 20 zamestnancov, komentoval zákon o kolektívnom vyjednávaní dňa 29.11.2013 Martin Vlachynský z INESS.

O nás, bez nás. Kolektívne zmluvy sú rizikom pre biznis (Hospodárske noviny)

Konkurencieschopnosť Slovenska klesá. Daňovú známku však máme v rebríčku PwC stále najlepšiu z regiónu V4.

„Síce kvôli tomu neskrachujeme, no budeme hľadať nejaké opatrenia. Či to už bude na úkor zamestnancov, alebo sa budeme pokúšať znížiť iné náklady,“ hodnotí nové pravidlá kolektívnych zmlúv Marián Škerda, člen predstavenstva spoločnosti Zlievareň Zábrež, ktorá zamestnáva 45 ľudí.

Záväznosť kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa bude totiž od nového roku možné rozšíriť na všetky podniky v odvetví s viac ako 20 zamestnancami. Výnimkou majú byť len tie, ktoré sú v likvidácii, podnikajú menej ako dva roky alebo majú aspoň desatinu zamestnancov so zdravotným postihnutím. Ministerstvo práce verí, že úprava prispeje k lepším pracovným podmienkam na Slovensku a potlačí firmy, ktoré konkurujú len podliezaním sociálnych štandardov.

Podnikanie bude opäť ťažšie

Ide však o ďalšie zo série opatrení, ktoré na Slovensku zhoršia podnikateľské prostredie. Rozhodovanie o zvyšovaní miezd už totiž nemusí byť plne v rukách zamestnávateľov. Neprimerané zvyšovanie by mohlo spôsobiť problémy najmä firmám, ktoré sa ešte stále nedostali z krízy. „V dôsledku týchto opatrení môže dôjsť k zvyšovaniu nezamestnanosti a k nárastu sivej ekonomiky. Môže sa tým výrazne zhoršiť situácia hlavne v regiónoch trpiacich vysokou mierou nezamestnanosti,“ myslí si Martin Reguli, analytik Nadácie F. A. Hayeka. Možnosť prepúšťania by mohla byť zaujímavá najmä pre firmy, pre ktoré by prepustenie niekoľkých zamestnancov znamenalo oslobodenie spod pôsobnosti zákona. „Negatívny vplyv novely tak nepriamo priznáva aj zákonodarca, keďže spod jej pôsobnosti vyňal firmy do 20 zamestnancov,“ hodnotí Ján Dinga, analytik INESS. A práve takto stanovená hranica sa stala jedným zo sporných bodov v diskusii o zákone. V európskej legislatíve je totiž za malý podnik považovaný taký, ktorý má menej ako 50 zamestnancov. To pripomienkoval aj prezident Ivan Gašparovič, ktorého výhrady sa však Výbor Národnej rady SR pre sociálne veci rozhodol neakceptovať.

Ďalším negatívnym výsledkom novej legislatívy môže byť aj nezáujem firiem uzatvárať kolektívne zmluvy. Ten by podľa Martina Hoštáka, tajomníka Republikovej únie zamestnávateľov, v konečnom dôsledku poškodil najmä samotných zamestnancov, kvôli ktorým bola novela prijímaná. Navyše hrozí, že novela zákona v aktuálnej podobe by sa mohla stať nástrojom nečestného konkurenčného súboja. Veľkým firmám totiž poskytuje nástroj, ako skomplikovať podmienky ich menším konkurentom.

Európska rarita

Rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv, teda extenzia, už v súčasnosti funguje vo viacerých krajinách Európy. Podoba, v akej ju navrhuje vládny Smer, však bude raritou. „Všade tam, kde sa toto rozšírenie uplatňuje, je buď podmienené súhlasom dotknutého zamestnávateľa, alebo aspoň existuje možnosť odvolania sa voči extenzii napríklad na pracovnom súde,“ hodnotí Hošták. Na Slovensku budú môcť dotknuté firmy oznámiť svoje pripomienky na ministerstve práce, ktoré rozhodne, či bude daná kolektívna zmluva rozšírená na celé odvetvie alebo nie.

Otázne navyše ostáva, či je novela v súlade s ústavou. Napríklad v susednej Českej republike tamojší Ústavný súd v obdobnej záležitosti označil rozširovanie záväznosti zmlúv za protiústavné. Slovenský Ústavný súd by podobný podnet mal riešiť takisto, podanie totiž chystá skupina opozičných poslancov.

Tomáš Púchly

Hospodárske noviny, 29.11.2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards