Tri kraje by pomohli najmä Smeru (Hospodárske noviny)

Zmena je potrebná, mala by jej však predchádzať súťaž koncepcií, ktoré by jasne definovali svoje ciele, povedal na margo zníženia počtu krajov dňa 25.11.2013 Radovan Ďurana z INESS.

Tri kraje by pomohli najmä Smeru (Hospodárske noviny)

Návrh premiéra by regionálnu správu občanom ešte viac vzdialil.

„Slovenská verejnosť sa nezžila s vyššími územnými celkami,“ skonštatoval Robert Fico ešte v máji tohto roka na sneme Združenia miest a obcí Slovenska v Nitre. Oznámil preto, že po týchto župných voľbách otvorí diskusiu o ich ďalšom fungovaní. Nízka volebná účasť v oboch kolách posledných volieb tento trend len potvrdila. „Dnešné kraje boli vytvorené umelo, nie sú to prirodzené regióny, teda župy. Ich umelé hranice vytvorila ešte vláda Vladimíra Mečiara, pričom nemajú žiadnu oporu v histórii, tradíciách alebo geografii, ” hodnotí Dušan Sloboda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. Model troch silných samosprávnych krajov na východnom, strednom a západnom Slovensku spolu so samostatnou Bratislavou, ako to navrhuje premiér, by však nebol vôbec ideálny. „Zmena je potrebná, mala by jej však predchádzať súťaž koncepcií, ktoré by jasne definovali svoje ciele,“ konštatuje Radovan Ďurana, analytik INESS.

Víťazi

Pri pohľade na politickú mapu Slovenska je zrejmé, kto by z takejto zmeny vyťažil najviac. Pri zohľadnení posledných výsledkov volieb do vyšších územných celkov by si s výnimkou Bratislavy upevnil dominantné postavenie vo zvyšku Slovenska práve vládny Smer. Keďže vláda v rámci konsolidácie verejných financií opakovane upriamovala pozornosť práve na samosprávy, uvítať by mohla aj teoretickú možnosť usporiť na fungovaní župných úradov. Podľa prepočtov HN by to bolo zhruba 91 miliónov eur ročne.

Porazení

Na navrhované zmeny by v konečnom dôsledku zrejme najviac doplatili práve občania. Nové, väčšie regióny by pre nich totiž boli ešte vzdialenejšie ako doteraz. „Nemá to vlastne žiadny zmysel. Návrh je opakom decentralizácie niektorých kompetencií štátu. Občania sa nemajú s čím zžiť a rovnako ako dnes ignorujú voľby do VÚC, tak budú ignorovať i toto umelé zoskupenie,“ hodnotí Matúš Pošvanc, riaditeľ Nadácie F. A. Hayeka. Negatíva, ktoré sú dnes všeobecne kritizované pri systéme ôsmich samosprávnych krajov, by tak zrejme pretrvali aj naďalej.

Premiér pri prezentovaní svojej predstavy o novom územnom členení Slovenska doplnil aj to, že „rovnako budeme musieť hovoriť aj o tom, že musí mať štát zastúpenie v týchto orgánoch“. To naznačuje, že skutočným zámerom je vytvoriť model integrovanej verejnej správy, kde by do diania v regiónoch vo väčšej miere zasahoval štát. „Ruka v ruke by tak štát získal väčšiu kontrolu nad samosprávami. Zvrátila by sa tak decentralizácia Slovenska, a na niečo také by podľa Slobodu mali byť občania citlivejší v čase, keď má na Slovensku v rukách moc opäť len jedna strana.

Riešením je decentralizácia

Zmena chybného členenia na osem krajov iným chybným rozdelením tak nie je podľa analytika riešením. „Akákoľvek zmena členenia na jednej z dvoch úrovní samosprávy na Slovensku by sa nemala diať oddelene od zmien na ďalšej úrovni,“ upozorňuje Sloboda. Pošvanc i Sloboda sa zhodujú na tom, že najlepšou alternatívou by bolo posilnenie nižšej úrovne samosprávy cez zlučovanie obcí a združovanie výkonu ich samosprávnych funkcií. Vyššie územné celky by v takom prípade bolo možné buď úplne zrušiť a ich kompetencie prerozdeliť medzi mikroregióny a štát, alebo ich zachovať s tým, že by v nich sedeli zástupcovia volení do mikroregiónov.

Tomáš Púchly

Hospodárske noviny, 25.11.2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards