INESS na seminári Mladých liberálov

Dňa 16. - 17. novembra 2013 zorganizovali Mladí liberáli v Bratislave seminár s názvom Boj proti korupcii. Na seminári vystúpil aj Ján Dinga z INESS.

INESS na seminári Mladých liberálov

Hosťami seminára boli Ján Budaj, Martin Poliačik, Ondrej Dostál, Matej Kurian, Zuzana Dančíková či Vladimír Špánik. Zastúpenie mal aj INESS. Ján Dinga sa venoval najmä dopadom korupcie na ekonomiku a hospodárenie štátu. Priblížil pojem verejné financie a finančné toky v štátnej a verejnej správe, vďaka ktorým sa vytvára priestor na korupciu. Diskusiou po prednáške sa účastníci dopracovali k starej liberálnej téze - minimalizovaním štátu sa minimalizuje aj priestor na korupciu.

Foto z podujatia:

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards