Obmedzenie sociálnych dávok zrejme neprejde cez ústavný súd (Aktuality.sk)

Za zváženie by stálo previesť poskytovanie dávky v hmotnej núdzi na komunálne rozpočty, a tak ich neposkytovať na základe centrálne stanovených pravidiel, povedal pre portál aktuality.sk dňa 6.11.2013 Ján Dinga z INESS. Ako ďalej dodal, na miestnej úrovni sa dajú totiž najpresnejšie posúdiť majetkové, príjmové a rodinné pomery žiadateľa o dávku.

Obmedzenie sociálnych dávok zrejme neprejde cez ústavný súd (Aktuality.sk)

Odobratie dávky v hmotnej núdzi v prípade, že poberateľ odmietne odpracovať aspoň 32 hodín verejných prác mesačne, má veľa odporcov. Túto možnosť schválili poslanci v utorok tento týždeň, ale viacero zainteresovaných strán hodnotia tento zákon negatívne.

Možnosti miest a obcí sú obmedzené

Podľa viacero starostov obcí nie je jasné, ako dokážu zabezpečiť prácu pre taký počet ľudí. Dokonca aj sa samotné Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) odporúčalo návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie.

„Faktická zodpovednosť za vytváranie priestoru na preukázanie aktívneho prístupu poberateľa dávky pomoci v hmotnej núdzi nespočíva na štátnej správe, ktorá je nositeľom úlohy, ale aj naďalej výhradne na miestnej územnej samospráve v podobe organizovania menších obecných služieb,“ povedala hovorkyňa ZMOS Marta Bujňáková.

Preto obce a mestá budú môcť vytvárať podmienky len v rámci svojich obmedzených limitov a možností.

Členovia SaS napadnú novelu na ústavnom súde

Veľký otáznik visí nad týmto zákonom kvôli možnej protiústavnosti. Poslanci za opozičnú stranu SaS avizovali už počas hlasovania, že v prípade schválenia ho napadnú na Ústavnom súde SR. Preto vyzvali prezidenta, aby zákon nepodpisoval. Ich šance sú podľa niektorých právnikov pred ústavným súdom celkom reálne. Advokát Martin Endrody poukázal na možný rozpor s medzinárodným dohovorom o zákaze nútenej práce. „Ide v ňom aj o nepriamu diskrimináciu na etnickom princípe. Vylúčiť sa nedá ani obmedzenie práv detí, pretože dávky v hmotnej núdzi sú počítané aj na deti,“ dodal.

Ani ekonómovia nehodnotia prijatý zákon príliš pozitívne

Podľa analytika inštitútu INESS Jána Dingu z hľadiska výšky výdavkov predstavuje vyplácanie dávky v hmotnej núdzi ten menší problém verejných financií.

V praxi to znamená, že na dávky v hmotnej núdzi, vrátane všetkých jej príplatkov sa každoročne vynaloží menej prostriedkov ako v rámci prídavkov na dieťa. Ako upozornil Dinga, adresnosť tejto dávky, teda poskytovanie len ľuďom v núdzi, poznal zákon aj doteraz.

„Za zváženie by preto skôr stálo previesť poskytovanie dávky v hmotnej núdzi na komunálne rozpočty, a tak ich neposkytovať na základe centrálne stanovených pravidiel. Na miestnej úrovni sa dajú totiž najpresnejšie posúdiť majetkové, príjmové a rodinné pomery žiadateľa o dávku,“ uzavrel Dinga.

Martin Odkladal

Aktuality.sk, 6.11.2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards