Vyššie dôchodky od štátu nečakajme (Hospodárske noviny)

Výsledok tohto kvázi reformného úsilia je viac ako štvorpercentný deficit prvého piliera, a to aj po zavedení zvyšovania odchodu do dôchodku, aj znížení odvodov do druhého piliera. Vlády nie sú ochotné občanom naliať čistého vína a priznať, že nastavenie dôchodkového systému prevyšuje ekonomickú silu občanov, hodnotil dôchodkový systém pre Hospodárske noviny dňa 4.10.2013 Radovan Ďurana z INESS.

Vyššie dôchodky od štátu nečakajme (Hospodárske noviny)

Vyššie odvody, neskorší odchod do dôchodku, ale zároveň aj nižšie penzie. Takáto neradostná budúcnosť zrejme čaká na slovenských budúcich dôchodcov.

„Sú to veci, ktoré sa zle počúvajú, bohužiaľ sa im však nevyhneme. Do sociálneho systému odvádzame už dnes viac, nakoľko výrazne vyššie odvody musia po novom platiť dohodári aj živnostníci,“ vraví Vladimír Baláž, prognostik Slovenskej akadémie vied.

Dôvodom nepriaznivých prognóz je, že hneď niekoľko európskych krajín, vrátane Slovenska, sa rozhodlo riešiť svoje problémy s verejnými financiami oslabením druhého piliera a zmenami v tom priebežnom. Maďarsko a najnovšie aj Poľsko pristupujú k zoštátneniu súkromných úspor, Slovensko zmenilo povinné odvody v neprospech súkromných dôchodkových fondov. Podľa Baláža je pritom znepokojivý aj demografický vývoj. „Už teraz pracuje na jedného dôchodcu 1,6 pracujúceho, okolo roku 2040 bude tento pomer 1:1 a v roku 2060 bude na jedného dôchodcu pracovať už len trištvrte človeka, ” dodáva Baláž.

Dočasná záplata

Oslabenie druhého piliera v prospech Sociálnej poisťovne je síce pre verejné financie úľavou, ale len dočasnou. Podľa analytika INESS Radovana Ďuranu by sme mali hovoriť len o znížení neudržateľnosti systému. Deficit prvého piliera by mal byť totiž po roku 2060 dvojnásobný oproti súčasnému stavu. „Výsledok tohto kvázi reformného úsilia je viac ako štvorpercentný deficit prvého piliera, a to aj po zavedení zvyšovania odchodu do dôchodku, aj znížení odvodov do druhého piliera. Vlády nie sú ochotné občanom naliať čistého vína a priznať, že nastavenie dôchodkového systému prevyšuje ekonomickú silu občanov, ” dodáva Ďurana. V protiklade s pôvodnými obavami sa väčším problémom súkromného dôchodkového sporenia ukázali časté a výrazné politické zásahy do fungovania súkromných dôchodkových fondov ako turbulencie na trhoch. „Časté zmeny menia pravidlá a podmienky správy majetku sporiteľov a znemožňujú pozerať sa na zhodnocovanie z dlhodobejšieho horizontu,“ tvrdí Stanislav Žofčák, šéf Asociácie dôchodcovských sprácovských spoločností. To je podľa neho zásadný problém, keďže pri investovaní je pre dosiahnutie vyššieho výnosu dôležitý práve dlhší časový horizont. Posledné zmeny tak znamenajú pomalší rast dôchodkových úspor, a teda aj nižší potenciálny výnos zo zhodnotenia.

Nespoliehajme sa na štát

Alternatívne možnosti zabezpečiť sa na dôchodok je však možné hľadať aj mimo klasického dôchodkového systému. Matúš Pošvanc, riaditeľ Nadácie F. A. Hayeka vidí možnosti dlhodobého zhodnotenia úspor aj prostredníctvom investovania. „Okrem rôznych finančných nástrojov či nehnuteľností je jednou z možností, ktoré by v portfóliu nemalo chýbať, aj investícia do komodít ako napríklad zlato a striebro. ” Podľa Ďuranu historicky najspoľahlivejším dôchodkovým zabezpečením však ostáva najmä budovanie si vzťahov v rodine a investícia do vzdelania detí.

Lukáš Havlík

Hospodárske noviny, 4.10.2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards