Seminár rakúskej ekonómie IV

INESS tento rok zorganizoval v poradí už štvrtý Seminár rakúskej ekonómie.

Seminár rakúskej ekonómie IV

V dňoch 19. – 22. septembra sa v Kaštieli Mojmírovce stretla skupina 25 študentov, ktorí mali záujem rozšíriť si svoj prehľad v oblasti rakúskej školy ekonómie. Program, ktorý bol bohatý na témy, bol po každej prednáške doplnený neutíchajúcou diskusiou, ktorá na naše potešenie trvala vďaka poznaniachtivým študentom do neskorých nočných hodín. Každý si prišiel na svoje – šiesti domáci a dvaja zahraniční rečníci spolu so študentmi hľadali odpovede na otázky týkajúce sa konca krízy, vlastníckych práv, právneho systému, daní, socializmu, duševného vlastníctva, štátneho rozpočtu či prírodných zdrojov.

Juraj Karpiš z INESS zahájil Seminár úvodnou štvrtkovou prednáškou o základných princípoch a tvárach rakúskej školy ekonómie. Pokračoval hneď na druhý deň, kedy ozrejmil  pojem inflácia a priblížil príčiny ekonomickej krízy. Podnet na zamyslenie nad (ne)vyčerpateľnosťou nerastných surovín prišiel od Martina Vlachynského z INESS. Značný priestor vo večernej diskusii pohltila téma duševného vlastníctva -  patentov a copyrightov, ktorej sa venovala prednáška Dr. Richarda Ďuranu z INESS. S domácimi témami – štátnym rozpočtom a dôchodkovým zabezpečením nás oboznámili Radovan Ďurana z INESS a docent Ján Šebo z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Nesmieme však zabudnúť na našich zahraničných hostí, ktorými boli Prof. Alexander Fink z University of Leipzig v Nemecku a Dr. David Lipka, dekan School of International Relations and Diplomacy na Anglo-American University v Prahe. Zatiaľ čo profesor Fink vzbudil pozornosť prednáškou na tému analytickej anarchie a polycentrického právneho usporiadania, Dr. Lipka rozprúdil živú diskusiu o tom, prečo nebyť komunistom alebo aký je vzťah medzi ekonómiou a ideológiou.

Jednotlivé prednášky sprevádzali krátke diskusie, ktoré sa z prednáškovej miestnosti a času na to vyhradeného presúvali k obedom a voľným chvíľam. Rečníci tiež ochotne odpovedali na otázky a konfrontovali názory účastníkov v diskusnom paneli s názvom: Rakúska teória vs. prax - ako ďalej Slovensko a Európa?

Ďalší úspešný ročník Seminára rakúskej ekonómie by sa neuskutočnil bez láskavej podpory Friedrich Naumann Stiftung a Nadácie Tatra banky, za čo im srdečne ďakujeme. Poďakovanie tiež patrí mediálnym partnerom podujatia – týždenníkom TREND a .týždeň.

Fotogaléria z podujatia:

 

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards