Anketa: Ako hodnotíte konsolidačné úsilie slovenských vlád od roku 2008? (Hospodárske noviny)

Za zlyhanie považujem neschopnosť zásadne uľahčiť pracovnému trhu. Vláda nemôže zabezpečiť zahraničný dopyt, ale je v jej moci odstraňovať domáce prekážky, ktoré tvorbe pracovných miest bránia, komentoval kroky vlád na Slovensku dňa 11.9.2013 Radovan Ďurana z INESS.

Anketa: Ako hodnotíte konsolidačné úsilie slovenských vlád od roku 2008? (Hospodárske noviny)

Peter Goliáš
analytik INEKO

Negatívom je zdvojnásobenie verejného dlhu, pričom dynamika rastu je stále neudržateľne rýchla. Je to dôsledok toho, že sa vlády neodhodlali prijímať aj nepopulárne opatrenia. Pozitívom je zavedenie dlhovej brzdy. Vlády tiež neznížili nezamestnanosť, čo súvisí s neochotou spružniť Zákonník práce, znížiť odvody ľuďom s nízkym príjmom i so zhoršením konkurencieschopnosti.

Martin Hošták
tajomník Republikovej únie zamestnávateľov

Tých päť rokov bol čas stagnácie. Jedným z najdôležitejších pozitív bolo uvoľnenie Zákonníka práce v roku 2010, no aj opatrenia, ktoré mali odstrániť byrokraciu. Na druhej strane, negatívny vplyv má sprísňovanie zákonníka a zvyšovanie daní a odvodov. Prostrediu neprospieva ani žiadna alebo pomalá zmena v oblasti vymožiteľnosti práva, s ktorou súvisí aj platobná neschopnosť.

Matúš Pošvanc
riaditeľ Nadácie F. A. Hayeka

Každá vláda skôr deklarovala boj proti kríze, akoby uskutočňovala zásadné kroky. Ani v jednej z vlád nevidíme radikálne zníženie daní či zavedenie adresnosti do sociálneho systému. To sa dnes prejavuje vo vyššej nezamestnanosti aj problémoch podnikateľského sektora. Jednou z výziev je zníženie celkového administratívneho, finančného a regulačného zaťaženia podnikania.

Radovan Ďurana
analytik INESS

Na to, že u nás nemusel byť zachraňovaný bankový sektor, boli deficity extrémne vysoké. Súčasné rozpočty sa spoliehajú hlavne na jednorazové a nesystematické opatrenia. Za zlyhanie považujem neschopnosť zásadne uľahčiť pracovnému trhu. Vláda nemôže zabezpečiť zahraničný dopyt, ale je v jej moci odstraňovať domáce prekážky, ktoré tvorbe pracovných miest bránia.

Igor Kiss
riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky

Vláda zvolila smer zmiernenia šoku podporou ekonomiky, priamymi či nepriamymi intervenciami do podnikateľského prostredia a následne riešila konsolidačné opatrenia. Opatrenia na podporu dopytu – zvýšenie nezdaniteľného minima, dočasné šrotovné, zatepľovanie – hodnotím pozitívne. Súčasné opatrenia sa podľa môjho názoru bijú so snahou o zvýšenie dopytu a podporu hospodárstva.

Vladimír Baláž
prognostik Slovenskej akadémie vied

Slovensko je malá ekonomika, ktorá len reaguje na to, čo sa stane vonku. Vláda tak mohla len znášať dôsledky a čakať, kedy sa kríza skončí. Pozitívne hodnotím zmeny, ktoré sa tykajú dôchodkového systému, ktorý sa posunul smerom k vyššej udržateľnosti. Predlžuje sa vek odchodu do dôchodku, je tu väčšia solidarita v druhom pilieri. K týmto zmenám by došlo tak či onak, ale ich prijatie kríza urýchlila.
 

Ján Kuciak

Hospodárske noviny, 11.9.2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards