Vláda schválila na náš účet: 69. rokovanie

Aj keď bolo posledné rokovanie vlády hlavne o návrhoch, ktoré súvisia s úpravou európskych smerníc v oblasti voľného pohybu tovaru kvôli vstupu Chorvátska do EÚ, členovia vlády schválili aj návrhy, ktoré majú dopad na rozpočet verejnej správy. Jedná sa hlavne o výdavky Ministerstva obrany, ale aj výdavky na nadchádzajúcu zimnú olympiádu v Soči, či podporu zahraničných Slovákov.

Vláda schválila na náš účet: 69. rokovanie

Tu je zoznam schválených materiálov:

1) Zabezpečenie prípravy a účasti reprezentantov SR na XXII. zimných olympijských hrách a XI. zimných paralympijskýchhrách v Soči 2014

Popis: Celkové predpokladané výdavky v rokoch 2013 a 2014 spojené s  účasťou reprezentantov SR na ZOH predstavujú čiastku v celkovej výške 1 366 500 eur (z toho olympiáda 696 200 eur a paralympiáda 670 300 eur).
Požadované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva predstavujú čiastku 980 000 eur (z toho olympiáda 424 700 eur a paralympiáda 555 300 eur).

2) Návrh na ukončenie pôsobenia a vyslanie nových príslušníkov ozbrojených síl SR vo vojenskej operácii ISAF v Afganistane - nové znenie

Popis: Keďže rozpočet MO SR vyčlenený pre operáciu ISAF na rok 2013 so stiahnutím počítal, predmetná redukcia nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Z toho dôvodu doložka vybraných vplyvov neobsahuje finančnú náročnosť stiahnutia.

Vyslanie príslušníkov zdravotníckeho tímu OS SR v operácii ISAF do poľnej vojenskej nemocnice ROLE 3 v Kábule bude hradené z rozpočtovej kapitoly MO SR. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2014 vo výške 625 876 eur.

3) Návrh na zabezpečenie prípravy, vykonania a vyhodnotenia cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 2014

Popis: V roku 2013 bude financovanie akcií plánovaných v súvislosti s cvičením zabezpečené v rámci limitov výdavkov schválených v rozpočtových kapitolách zúčastnených rezortov (spolu cca 42 000 eur). V roku 2014 nie je predpoklad vplyvu na rozpočet verejnej správy.

4) Návrh na vyslovenie súhlasu vlády s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním ozbrojených síl SR mimo územia SR na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2013

Popis: Finančné prostriedky na realizáciu vojenských cvičení budú hradené z rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany SR. Finančné prostriedky na jednotlivé cvičenia budú kvantifikované v závislosti od dohodnutého zabezpečenia jednotlivých cvičení formou zmlúv.

Daný návrh predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a to v roku 2013 vo výške 450 963 eur.

5) Správa o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí za rok 2012

Popis: V roku 2012 bolo schválených celkovo 311 projektov na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí. Spolu boli poskytnuté dotácie v celkovej výške 1 121 413 eur.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude vďaka predpokladanej podpore v nasledujúcich rokoch negatívny, v roku 2013 vo výške 1 802 670 eur a v rokoch 2014, 2015 a 2016 každoročne vo výške 1 802 667 eur.
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards