Vládny slon v porceláne (Sme)

Denník Sme zverejnil dňa 22.8.2013 komentár Jána Dingu z INESS.

Vládny slon v porceláne (Sme)

Minister financií avizuje, že uvažované zníženie odvodov bude len dočasné. Navyše sa má týkať len dlhodobo nezamestnaných. Keby bol výsledok vládnych úvah takýto, časť nezamestnaných by na tom bola ešte horšie ako dnes.

Vláda oznámila, že sa chystá znížiť odvody pre nízkopríjmových zamestnancov. INESS ideu zníženia odvodov nízkopríjmovým skupinám podporuje dlhodobo.

Zatiaľ čo človek zarábajúci minimálnu mzdu platí nulovú daň z príjmu kvôli nezdaniteľnému minimu, štát mu z každého zarobeného eura jeho ceny práce berie 36 centov prostredníctvom odvodov. Pre čistý zárobok vo výške 292 eur tak takýto pracovník musí odviesť štátu 164 eur.

Odvodové zaťaženie predražuje cenu práce a znižuje preto dopyt po takýchto pracovníkoch zo strany zamestnávateľov.

Keďže väčšinu nezamestnaných tvoria dlhodobo nezamestnaní, respektíve ľudia s nižšou kvalifikáciou, pomohlo by zníženie odvodov na nízke príjmy zvýšenej tvorbe pracovných miest pre túto nezamestnanosťou ohrozenú skupinu.
Myšlienka a jej realizácia

Zavedenie myšlienky do praxe je však aspoň také dôležité ako idea samotná. Na dosiahnutie maximálneho efektu nižších odvodov je kľúčové, aby bolo toto opatrenie trvalé a plošné.

Trvalé z toho dôvodu, aby vzniknuté pracovné miesta nezanikali po vypršaní časovo obmedzenej úľavy. Plošné preto, aby nepodliehalo zbytočnej byrokracii a nezvýhodňovalo jednu časť firiem, respektíve pracujúcich, na úkor druhej. A tu je práve problém vládneho návrhu.

Podľa ministra financií Petra Kažimíra plánuje vláda zaviesť „zásadné úľavy na časovo obmedzené obdobie“. Plánovaná úľava teda trvalá nebude.

Odvodová úľava sa má tiež týkať len dlhodobo nezamestnaných, teda ľudí, ktorí sú bez práce viac ako rok. Takto nastavené opatrenie len zvýhodní jednu skupinu nezamestnaných oproti druhej.

Prirodzenou preferenciou bude zamestnať skôr dlhodobo nezamestnaných, na ktorých štát poskytne úľavu, namiesto krátkodobo nezamestnaných. Doba bez zamestnania sa tak paradoxne u niektorých skupín môže predĺžiť.

Ďalším rizikom je, že firma s nízkokvalifikovanými zamestnancami jednoducho len vymení svojich zamestnancov za dlhodobo nezamestnaných, na ktorých získa úľavu a zníži tak mzdové náklady.

Vládne opatrenie tiež môže deformovať trhové prostredie a zvýhodňovať časť ekonomických subjektov. Ak dnes jedna firma zamestnáva nízkopríjmových pracovníkov, jej vznikajúca konkurencia môže dostať na nových zamestnancov úľavu a získať tak výhodu vo forme nižších mzdových nákladov.

Plošnosť úľavy by tieto hrozby eliminovala a je preto pri znižovaní odvodov kľúčová. Dobre nastavená odvodová by tiež mohla byť nahradením inštitútu minimálnej mzdy: efektívne by totiž zvýšila čisté príjmy, a to na rozdiel od minimálnej mzdy, s pozitívnym vplyvom na zamestnanosť.
Čo zostane z dobrej myšlienky

Odvodová odpočítateľná položka podľa návrhu INESS by zaručovala vyšší ako dnešný minimálny čistý príjem aj zamestnancom, ktorých celkové mzdové náklady by sa nachádzali dvadsať percent pod dnešnými minimálnymi nákladmi vyplývajúcich z minimálnej mzdy (zachovanie nárokov zo sociálneho systému predpokladáme v plnej výške).

Premiér Fico však naproti tomu zdôrazňuje, že bude tlačiť na zvýšenie minimálnej mzdy o viac ako 2,5 percenta.

Ak by teda odvodová úľava prešla v podobe medializovaných informácií, firmám so zamestnancami s minimálnou mzdou sa od nového roku akurát zvýšia mzdové náklady a obmedzí sa šanca na rýchle zaradenie do pracovného procesu pre nízkokvalifikovaných nezamestnaných, ktorí sú bez práce krátkodobo - úľava sa na nich vzťahovať nebude a vďaka vyššej minimálnej mzde sa obmedzí aj tvorba pracovných miest, pre ktoré by sa mohli uchádzať. Pôjde potom o zlú realizáciu dobrej myšlienky.

Ján Dinga

Sme, 22.8.2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards