Plyn z bridlíc nespraví novú revolúciu v energetike (Aktuality.sk)

Intenzívne využitie plynu z bridlíc je tu krátko a prognózy zásob sa líšia, tieto zdroje sa zatiaľ skúmajú len v niektorých krajinách. Preto svetový potenciál je veľký a aj samotne ťažobné technológie budú stále efektívnejšie, ako sa bude ťažba rozvíjať, povedal pre portál aktuality.sk dňa 16.7.2013 Martin Vlachynský z INESS.

Plyn z bridlíc nespraví novú revolúciu v energetike (Aktuality.sk)

Ťažba plynu z bridlíc je v posledných dvoch rokoch jednou z najdiskutovanejších tém v oblasti energetiky. Názory na vhodnosť tejto komodity sú dosť roztrieštené a neexistuje na ňu jednoznačný názor. Zhoda medzi odborníkmi panuje iba v tom, že ropu určite nenahradí. Najväčším producentom bridlicového plynu na svete je USA, kde sa pred pár rokmi ešte hovorilo o revolúcii v energetike, ktorá zabezpečí sebestačnosť krajiny a rovnako tak pomôže znížiť emisie skleníkových plynov.  

Podľa Alexandra Ača z Českej akadémie vied na základe aktuálnych údajom môžeme pozorovať, že ťažba zemného plynu v USA posledné dva roky nestúpa, pretože nárast tejto komodity z bridlíc nedokáže nahradiť pokles konvenčnej ťažby. Navyše tento neštandardný spôsob dobíjania si neustále vyžaduje rastúce množstvo vrtných veží. „Prudký pokles ceny zemného plynu však podkopáva návratnosť investícií to tohto spôsobu ťažby, ktorá naopak vyžaduje vysoké energetické a finančné vstupy. Navyše rýchlosť vyčerpávania ložísk bridlicového plynu a ropy sa pohybuje v desiatkach percent ročne,“ hovorí Ač.  Takýto spôsob ťažby nie je v horizonte rokov udržateľný a  Ač si myslí, že má mnohé charakteristiky pyramídovej hry.

Aj ekonómka Ilona Švihlíkova nevidí dôvod na radosť v USA. Ako hovorí, mylne sa totiž domnievajú, že im umožní pokračovať cestou extenzívneho rastu cez lacnejšie suroviny. Naviac plyn z bridlíc vidia ako nástroj proti Rusku. „Iná vec je však ekologický odpad z ťažby, predovšetkým na zdroje pitnej vody. Z hľadiska ekonomického potom návratnosť investícií. Boom a nadšenie, ktoré je spojené s bridlicovým plynom vo mne evokuje ďalšiu z mnohých bublín,“ dodáva s tým, že vývoj v USA v posledných rokoch ide doslova od bubliny k bubline.

Skeptickejší odborníci nie sú rovno za zákaz tohto druhu získavania energie. Prikláňajú sa skôr k  len nahrádzaniu uhlia. Tento zdroj energie by sme mali využívať iba v prípade, ak by to znamenalo pokles celkovej ťažby uhlia, ktoré je z pohľadu škodlivosti najhoršie,“ hovorí Ač. Problém je, že v USA napriek poklesu spotreby uhlia, ktoré je nahradzované bridlicovým plynom dochádza k rastu jeho exportu, takže celkové emisie CO2 naďalej rastú.

Na druhej strane analytik inštitútu INESS Martin Vlachynský je v tejto oblasti väčší optimista. Podľa neho intenzívne využitie plynu z bridlíc je tu krátko a prognózy zásob sa líšia, tieto zdroje sa zatiaľ skúmajú len v niektorých krajinách. Preto svetový potenciál je veľký a aj samotne ťažobné technológie budú stále efektívnejšie, ako sa bude ťažba rozvíjať. O perspektíve však Ač nie je až tak presvedčený. Hoci celkových zásob nekonvenčných zásob zemného plynu môže byť veľa, rozhoduje rýchlosť, akou dokážeme tento zdroj získavať, ako aj jeho cena, argumentuje. Vysoká cena totiž vo všeobecnosti znamená nižšiu dostupnosť. Mnohé z ložísk bridlicového plynu, ako aj technológia ťažby už sú známe desaťročia, s výnimkou niektorých vylepšení. „Takže bolo to práve zdražovanie konvenčných zdrojov fosílnych palív, ktoré umožnilo ťažiť bridlicový plyn. Domnievam sa teda, že toto nepredstavuje riešenie rastúcich cien energií,“ dodáva Ač.

Odborníci poukazujú na to, že univerzálny lacný zdroj energie neexistuje. Riešením je kombinácia viacerých zdrojov, ako aj samotné šetrenie. „Takzvaný príkon energie z vesmíru na zem je zhruba 173 000 TW, momentálna spotreba ľudstva je niekde okolo 16TW. Potenciál na čerpanie energie je teda obrovský. Otázka je, ako tú energiu zachytiť a využiť,“ povedal Vlachynský. Potenciálnych zdrojov energie je teda viacero, ako napríklad klatráty metánu, hlboké oceánske vrty, arktické zdroje, thoriové reaktory, geneticky upravene riasy či baktérie produkujúce uhlíkové palivá. Ač si však myslí, že najlepšia investícia v súčasnosti je do úspor energie. To je to najlacnejšie, najekologickejšie a najudržateľnejšie riešenie. Budúcnosť bude podľa neho totiž veľmi odlišná od súčasnosti, prvé počiatky transformácie už môžeme v mnohých krajinách pozorovať.
 

Aktuality.sk, 16.7.2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards