Pre koho je nominálny rast HDP dôležitý

Na Facebooku INESSu som upozornil na správu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť o vývoji dlhu, v ktorej okrem iného uvádzam:

Pre koho je nominálny rast HDP dôležitý

57% HDP (povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet) je naďalej extrémne blízko. A tých 56,7% v roku 2015 predpokladá nominálny rast HDP 5% ročne v 2014 aj 2015....

Na túto správu reagoval riaditeľ komunikačného odboru Ministerstva financií SR a obvinil nás z demagógie a zavádzania, keď namiesto reálneho rastu používame rast nominálny. Jeho vlastnými slovami:

„Je absolútna demagógia, ak uvádzate nominálny rast, a tým navodzujete atmosféru o nereálnosti týchto rastov, ak s takýmito hodnotami nikto relevantný neoperuje a takmer všade a takmer každý uvádza reálny rast.“

„Buďme korektní a priznajme, že porovnávania, outlooky, hodnotenia, jednoducho vždy keď sa uvádza rast ekonomiky sa uvádza reálny rast a preto vaše napísanie nominálneho rastu bolo zavádzajúce to, že je pod reálnym rastom v jednom jedinom riadku uvedený aj nominálny rast je irelevantne. Všade sa pracuje s rastom reálnym“

Nominálny rast nie je zavádzaním, naopak nevyhnutnosťou, ak hovoríme o krátkodobom raste  verejného dlhu.
Zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý určuje sankčné  hranice (áno, za sankciu  sa považuje aj vyrovnaný rozpočet...) pracuje s ukazovateľom dlhu ako % HDP. Hodnota dlhu aj HDP sú v nominálne veličiny, podobne ako deficit. Tak ako o vašej hypotéke uvažujete v nominálnej rovine, rovnako nemá význam upravovať dlh o infláciu, o čom sa snáď ani spory nevedú. Pri nezmenenom dlhu teda práve NOMINÁLNY RAST HDP určuje budúci pokles podielového ukazovateľa, rozhodujúceho pre určenie sankcií.

RRZ pracuje s nasledujúcim vývojom:

*Pozn. Júnové prognózy MF SR upravil odhad HDP v 2013 na 72,6 mld. eur
 

Zatiaľ čo HDP vláda v rukách nemá, nevie ho podľa chuti zvyšovať, deficit ovplyvňovať môže. Keď to trochu zjednodušíme, tak prognóza rozpočtu verejných financií sa začína stanovením žiaduceho deficitu  v podobe % HDP pre nasledujúce roky. Ten sa prenásobí predpokladaným HDP, v nominálnom vyjadrení. Vláda tak dostane základný údaj – o koľko mld. eur môže minúť viac ako vyberie. Vývoj deficitu má dopad na rast dlhu ( je jeho najdôležitejším činiteľom, ale nie jediným). Je zrejmé, že čím je vyšší nominálny rast HDP, tým vyšší môže byť deficit, a tým vyšší môže byť dlh. Inflácia a na jej základe odhadovaný reálny rast v týchto výpočtoch nikde nevystupuje.

A prečo som upozornil práve na nominálny rast o 5% ročne? Nie preto, aby som zmiatol strážcov správneho vykazovania údajov. Dosaďte si na miesto hodnoty 81 700mil. eur v roku 2015 hodnotu  81 250 mil. eur a dostanete 57 %.  Nominálny pokles HDP o 450 mil. eur resp. pokles rastu z 5,4 % na 4,8% posunie vládu do nechcenej zóny (povinnosť zostaviť vyrovnaný rozpočet VS). Poučením je tohtoročný vývoj. Za 9 mesiacov bol nominálny rast HDP skresaný o 1 770 mil. eur. Eurokríza rozhodne neskončila, svetlejšie zajtrajšky sú stále vzdialené. Medzi rokmi 2010-2013 by HDP mal nominálne vzrásť o 9,2 %. A to už sme zaznamenali rast automobilovej výroby o 1/3. V nasledujúcich dvoch rokoch by sme mali zaznamenať vyšší rast. Na základe čoho?

Prognóza rastu sa síce môže z pohľadu ekonometrických výpočtov zdať realistická, na čom sa zhoduje daňový výbor, ale veľmi dobre vieme, že omyly v ich predpovediach sú štandardom. A s týmto faktorom by mal počítať zodpovedný hospodár. Dlh je totiž nominálna veličina, a na rozdiel od ekonomiky sama neklesne.

PS: Bizarnosť reakcie riaditeľa komunikácie Ministerstva financií vynikne pri prečítaní si nasledujúcej vety z dokumentu Stratégia riadenia štátneho dlhu na roky 2011 až 2014 (aktualizácia 2013)  str.9, ktorého autorom je samotné Ministerstvo financií SR: "Na druhej strane možno predpokladať, že k poklesu podielu dlhu na HDP bude prispievať rast nominálneho HDP, ktorý v rokoch 2014 až 2016 výrazne kompenzuje spomenuté negatívne faktory. "
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards