Situácia sa v priemysle zlepšuje, ale nových ľudí firmy nechcú (Aktuality.sk)

Keďže na budúci vývoj v eurozóne vplyv nemáme, vláda by sa mala orientovať najmä na zlepšovanie podmienok pre podnikanie u nás - znižovanie daňovo-odvodového zaťaženia, odstraňovanie administratívnych bariér a väčšiu vymožiteľnosť práva, povedal na margo podnikateľského prostredia dňa 31.7.2013 Ján Dinga z INESS.

Situácia sa v priemysle zlepšuje, ale nových ľudí firmy nechcú (Aktuality.sk)

Situácia v priemyselnom odvetví sa v júli zlepšila. Firmy z tohto sektoru tak vidia svoju budúcnosť o niečo svetlejšie. Napriek tomu sa však nechystajú zamestnávať nových ľudí vo veľkom. Dokonca ich očakávania v oblasti prijímania zamestnancov sú najhoršie od začiatku tohto roka. Naznačujú to čísla Štatistického úradu, ktorý včera zverejnil indikátor dôvery v priemysle. To je zlá správa pre nezamestnanosť na Slovensku, nakoľko priemysel je odvetvie, kde pracuje najviac ľudí.   

Firmy podľa analytikov dokážu zvyšovať svoju produkciu aj bez prijímania nových ľudí, pretože sú opatrné a radšej pracujú so zúženým ľudským kapitálom. Kríza v roku 2009 so sebou priniesla masívne prepúšťanie naprieč celým hospodárstvom, priemysel nevynímajúc. Hoci priemysel v súčasnosti produkuje viac ako pred krízou, s počtom zamestnancov sa mu na predkrízové úrovne nepodarilo dostať. Kým v roku 2008 pracovalo v tomto sektore vyše 590 tisíc ľudí, tak v prvom štvrťroku 2013 to bolo len necelých 514 tisíc pracovníkov. „Prijímaniu nových ľudí nepomáhajú príliš ani negatívne ladené správy týkajúce sa vývoja v ekonomike,“ hovorí analytička Poštovej banky Eva Sadovská s tým, že zamestnávanie novej pracovnej sily kopíruje, hoci nie dokonale, vyššiu produkciu až s určitým oneskorením. Platí to za podmienky, že výhľad v ekonomike je priaznivý.  

Zamestnávatelia vidia za týmto paradoxom kroky vlády Roberta Fica. Vytvorenie pracovného miesta znamená vysporiadať sa s pomerne zložitou spleťou zákonom stanovených administratívnych procedúr a povinností. Navyše posledná novela Zákonníka práce, zákona o sociálnom poistení a mnohých ďalších predpisov zdražela vytváranie nových pracovných miest,“ tvrdí tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták. Zároveň upozorňuje, že vážnou prekážkou v tvorbe nových pracovných miest sú i návrhy predpisov, ktoré sú ešte len v legislatívnom procese. Ich prípadné schválenie opäť sťaží zamestnávanie. „Takými návrhmi sú novela zákona o kolektívnom vyjednávaní zavádzajúca nedobrovoľné rozširovania záväznosti vyšších kolektívnych zmlúv či deklarované zámery valorizovať minimálnu mzdu,“ dodáva. Preto Hošták odhaduje, že uvedený stav, kedy sa situácia v priemyselných podnikoch zlepšuje ale nových ľudí nechcú, môže pretrvávať aj v budúcich mesiacoch.   

Podľa analytika inštitútu INESS Jána Dingu samotných zamestnávateľov pri najímaní nových pracovníkov viac ako ekonomické štatistiky ovplyvňuje výška daňovo-odvodového zaťaženia a vysoká miera neistoty vyplývajúca z pretrvávajúcej krízy v eurozóne. „Keďže na budúci vývoj v eurozóne vplyv nemáme, vláda by sa mala orientovať najmä na zlepšovanie podmienok pre podnikanie u nás - znižovanie daňovo-odvodového zaťaženia, odstraňovanie administratívnych bariér a väčšiu vymožiteľnosť práva,“ dodáva Dinga. Práve na základe týchto krokov by sme mohli očakávať vylepšenie toho najdôležitejšieho indikátora, a to štatistiky nezamestnanosti.

Aktuality.sk, 31.7.2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards