Křetínského holding chce zatlačiť na ceny v SPP (Hospodárske noviny)

Nejde len o objem odberu. Zriadiť a prevádzkovať potrubia a prípojky v oravských dedinkách predstavuje iné náklady ako v Petržalke, povedal dňa 30.5.2013 pre Hospodárske noviny Martin Vlachynský z INESS.

Křetínského holding chce zatlačiť na ceny v SPP (Hospodárske noviny)

Energetika. Firma tvrdí, že na maloodberateľoch prerába, žiadne nové tarify.

Domácnostiam, ktoré iba varia, hrozia vyššie ceny za plyn. Najväčší dodávateľ na trhu Slovenský plynárenský priemysel totiž žiada od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, aby umožnil vo svojej vyhláške vyššie tarify za distribúciu práve pre ľudí s najnižším odberom.

SPP tvrdí, že vďaka súčasným pravidlám na maloodberateľoch prerába, keďže platia podľa spotreby, čiže menej než veľkoodberatelia. „Na túto skupinu zákazníkov spoločnosť vynakladá obdobné náklady na opravy a rekonštrukcie distribučnej siete ako na ostatných klientov v kategóriách domácností,“ upozorňuje SPP.

Hovorca regulačného úradu Miroslav Lupták odkázal, že úrad bude problém riešiť v rozporovom konaní k svojej novej vyhláške.

Problémové dedinky
Tá má platiť od leta. Ak úrad schváli pripomienku SPP, plynári budú môcť zvýšiť ceny za distribúciu pre maloodberateľov. SPP pritom upozorňuje na to, že v súčasnosti u nás platí pri určení ceny za distribúciu princíp takzvanej poštovej známky.

Znamená to, že každý zákazník v jednotlivej tarifnej skupine platí rovnako bez ohľadu na to, kde sa jeho odberné miesto nachádza na území Slovenska. Takisto sa nezohľadňujú ani distribučné náklady, ktoré sú spojené práve s miestom bydliska.

V odľahlých častiach Slovenska pritom firmu stojí údržba potrubí viac než napríklad v mestách. A v najnižšej tarife tak vzniká strata. Distribučná spoločnosť SPP mala v roku 2011 na všetky domácnosti náklady vyše 160 miliónov eur.

„Priemerný náklad na domácnosť je 115 eur, pričom priemerný distribučný výnos je 31 eur, z čoho vyplýva odhadovaná strata na zákazníka na úrovni 84 eur,“ uvádza sa v pripomienke SPP.

Ťažká matematika
V kategórii domácností je približne 683-tisíc zákazníkov v rámci Slovenska, ktorí používajú zemný plyn iba na varenie. Za to, že im plyn dotečie, platia najmenej, pretože najmenej aj spotrebujú.

Firma zatiaľ nespresnila, podľa akého kľúča by chcela meniť tarify. Teda či by ich zvyšovala plošne, alebo by na ľudí na dedinách doplácali aj tí, čo varia v mestách. „Prípadné zmeny taríf pre iné skupiny odberateľov závisia od ďalších diskusií s regulačným úradom a od jeho rozhodnutí,“ odkázala hovorkyňa SPP distribúcia Ivana Zelizňáková.

Energetický analytik Martin Vlachynský z INESS tvrdí, že pevné platby za distribúciu sa nedajú určiť férovo. Ak by chcel regulátor sumu dokonale rozpočítať, musel by brať do úvahy hustotu obyvateľov, geografické podmienky, podnebie, podložie a iné ďalšie faktory. „Nejde len o objem odberu. Zriadiť a prevádzkovať potrubia a prípojky v oravských dedinkách predstavuje iné náklady ako v Petržalke,“ upozornil. Distribútor by preto podľa neho mal mať slobodu určiť poplatky tak, aby to odrážalo zodpovedné hospodárenie a zhodnocovanie firmy.

Šéf regulačného úradu ešte nedávno vyhlásil, že vďaka novej vyhláške by mohol plyn pre domácnosti od nového roku zlacnieť. Nie je však jasné, o koľko a pre koho.

Miroslav Pejko

Hospodárske noviny, 30.5.2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards