Poplatok do fondu je skrytá daň (Hospodárske noviny)

Martin Vlachynský z INESS v rozhovore pre Hospodárske noviny dňa 24.5.2013 hodnotil odvod do jadrového fondu.

Poplatok do fondu je skrytá daň (Hospodárske noviny)

Odvod do jadrového fondu nemá logiku. Štát by mal platiť za likvidáciu jadra z rozpočtu.

Je podľa vás limit na odvod do jadrového fondu správnym krokom a pomôže priemyslu?

Zavedenie stropu pomôže veľkým odberateľom, ale zároveň znevýhodní malé firmy. Vláda by mala pri zavedení stropu jasne povedať, o koľko klesnú príjmy jadrového fondu.

Prečo je vlastne poplatok nastavený na spotrebu?

Odvod nemá logickú súvislosť s odobratým množstvom elektriny. Vyradenie jadrových elektrární má takmer identické náklady bez ohľadu na to, koľko elektriny vyrobila. Odvod teda predstavuje formu skrytej dane.

Čím by ste túto daň nahradili?
V prípade nových jadrových elektrární by mal náklady na ich likvidáciu v plnej miere platiť súkromný majiteľ. Mal by si ich zakalkulovať do nákladov už pri výstavbe, už dnes existuje variabilný príspevok 5,95 percenta z predajnej ceny elektriny vyrobenej v jadrovej elektrárni a ročný fixný poplatok vo výške 13,4 tisíca eur za každý megawatt inštalovaného výkonu. V prípade socialistického dedičstva sa jedná o spoločenskú záťaž, ktorú by bolo transparentnejšie preniesť priamo do rozpočtu.

Oplatí sa vôbec energia z jadra pri súčasných nízkych cenách elektriny a vysokých nákladoch na likvidáciu jadrových zariadení?
Súčasná situácia je veľkým varovaním pred bezhlavým púšťaním sa do nových energetických projektov, ktoré v prípade, že si ich na bedrá prevezme štát, môžu znamenať obrovskú finančnú záťaž pre nasledujúce dekády. Príkladom je plánovaná výstavba v Jaslovských Bohuniciach.

Hospodárske noviny, 24.5.2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards