Slovensko si nechce kupovať informácie o peniazoch svojich občanov v zahraničí (Aktuality.sk)

Ako povedal pre portál Aktuality.sk dňa 16.5.2013 Ján Dinga z INESS, ak firmy platia vyššie dane z príjmu či odvody z dividend bez vyššej pridanej hodnoty, ktorá by pre nich mala zo zdanenia vyplývať, prirodzene stúpa aj ich motivácia presúvať svoje zisky do zahraničia.

Slovensko si nechce kupovať informácie o peniazoch svojich občanov v zahraničí (Aktuality.sk)

Slovensko nemá v pláne platiť za informácie, ktoré by mohli odhaliť daňové úniky, ako to napríklad urobili Nemci. Tí kúpili zoznamy mien spolu s ich tajnými bankovými účtami vo Švajčiarsku.

Slovenské ministerstvo financií sa chce radšej spoliehať na vzájomnú výmenu informácií v rámci daňových úradov v Európskej únii. Najnovšie sa totiž výrazne zlepšila komunikácia medzi štátmi, ktoré boli považované za daňové raje, ako napríklad Cyprus. Tieto krajiny tak urobili po tlaku zo stany Európskej komisie v rámci boja proti daňovým únikom, ktoré dosahujú v celej únii podľa odhadov Bruselu zhruba bilión eur ročne.

Ako sa pre aktuality.sk vyjadrilo ministerstvo financií, Slovenská republika má so Švajčiarskou konfederáciou v oblasti priamych daní uzavretých niekoľko zmluvných dokumentov, a preto rezort považuje zaobstaranie informácií prostredníctvom priamej kúpy za neštandardný postup získavania dát. Samotná finančná správa poukazuje na to, že kupovanie informácií nie je vždy úplne nápomocné.

„Je potrebné si uvedomiť, že v daňovom konaní je možné využiť iba informácie a dôkazy získané legálnym spôsobom a získanie takýchto informácií by bolo iba prvým krokom v dokazovaní,“ povedala hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíková.

Rezort financií a daňováci sú presvedčení, že oveľa lepším spôsobom v boji proti daňovým únikom je medzinárodná výmena dát, ktorá sa v posledných mesiacoch zefektívňuje. Príkladom je Cyprus. „Priemerná doba odpovede cyperskej strany bola v minulosti viac ako 700 dní. Viete si potom predstaviť, akú vypovedaciu hodnotu mali takéto informácie po dvoch rokoch,“ hovorí Radko Kuruc z ministerstva financií.

V súčasnosti vďaka zlepšenej kooperácie medzi cyperskou a slovenskou stranou sa tento čas skrátil na približne jeden mesiac. Výmena informácií prebieha na úrovni finančnej správy. Aj samotná správa potvrdzuje skrátenie času.

„Výmena dát s Cyprom sa oproti minulosti výrazne zrýchlila. Rýchlosť výmeny informácií záleží aj od zložitosti a časovej náročnosti, ktoré musí dožiadavaná strana vykonať,“ povedala Macíková. Na otázku, či už zlepšená  vzájomná komunikácia priniesla nejaké ovocie a podarilo sa štátu zabrániť nejakým únikom však konkrétne neodpovedala. „Informácie získane na základe medzinárodnej výmeny informácií sú v súčasnej dobe využívané v prebiehajúcich kontrolách, a preto z dôvodu povinnosti dodržania daňového tajomstva nie je možné poskytnúť konkrétnejšie informácie,“ dodala Macíková.

Podľa analytika inštitútu INESS Jána Dingu pri daňových únikoch v súvislosti s peniazmi v daňových rajoch musíme rozlišovať dva prípady. Môže ísť o "ukrývanie" zdrojov pochádzajúcich z trestnej činnosti, rovnako však môžu ľudia presúvať svoje zdroje za účelom daňovej optimalizácie. „V prípade trestnej činnosti by mal štát zakročiť v zmysle platnej legislatívy. To je však otázka na orgány činné v trestnom konaní. V prípade daňovej optimalizácie v medziach zákona neexistuje dôvod, prečo by mal štát sledovať finančné toky svojich občanov za hranicami štátu,“ hovorí Dinga. Vláda by sa mala teda skôr zamyslieť nad dôvodmi, kvôli ktorým sa naši občania snažia zdaňovať svoje príjmy mimo Slovenska.

Slovensko má v súčasnosti najvyššiu sadzbu dane z príjmu právnických osôb vo východnej Európe. „Ak firmy platia vyššie dane z príjmu či odvody z dividend bez vyššej pridanej hodnoty, ktorá by pre nich mala zo zdanenia vyplývať, prirodzene stúpa aj ich motivácia presúvať svoje zisky do zahraničia,“ dodal Dinga s tým, že vyšším zdanením totiž neprichádzajú len o peniaze, ale najmä o svoju konkurencieschopnosť. Tento problém tak podľa neho nevyriešia medzinárodné zmluvy či výmena dát, ale len nižšia miera zdanenia, ktorá zatraktívni podmienky pred podnikanie a zlepší konkurencieschopnosť našich firiem.

Aktuality.sk, 16.5.2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards