Efektívny sociálny dialóg

Radovan Ďurana z INESS sa zúčastnil panelovej diskusie na odbornej konferencii organizovanej Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ).

Efektívny sociálny dialóg

Na podujatí, na ktorom sa dňa 14.5.2013 zúčastnili aj minister hospodárstva Malatinský, minister spravodlivosti Borec, a viac ako 100 ďalších účastníkov, komentoval politiku štátu vo vzťahu k podnikateľskému prostrediu a znižovanie administratívnej záťaže.

Vo svojom príspevku sa vyjadril k nasledujúcim bodom:

1) Zvyšovanie kvality podnikateľského prostredia nie je prioritou súčasnej vlády

Tá totiž k podnikateľskému sektoru nepristupuje ako k tvorcovi bohatstva a zamestnanosti, ale rozdeľuje firmy na podnikateľov a podnikavcov. Podnikatelia sú tí, ktorí zamestnávajú stovky zamestnancov a platia vysokú daň z príjmu (napr. banky, veľké IT firmy, automobilky). Je to starý pohľad na ekonomiku, ktorý sa dá zjednodušene popísať predstavou, že človek je celý život zamestnancom jednej spoločnosti. Prejavuje sa aj vo vysokej ochote investičnými stimulmi podporovať zavedené, veľké spoločnosti.
Ostatné firmy sú pre vládu podnikavci, ktorí hľadajú spôsoby, ako sa vyhnúť vysokej daňovo odvodovej záťaži, presúvajú zisky do zahraničia, zamestnávajú na dohody. Často menia predmet podnikania, potrebujú často prepúšťať a najímať nových zamestnancov. Tieto firmy vláda nevidí rada. Nepochopenie podstaty zmeny štruktúry ekonomiky vedie k podceňovaniu významu podnikateľa ako tvorcu hodnôt a objaviteľa nových príležitostí, a nedocenenie významu podnikateľského sektora sa prejavuje v nízkej priorite, ktorú vláda podnikaniu pripisuje. Ilustratívne uvediem dva príklady dopadov nízkej prioritizácie:
- Minister Malatinský na tejto konferencii povedal, že meškanie návrhov znižovania administratívnej záťaže súvisí s nedostatkom kapacít na ministerstve (5% plošné škrtanie v rozpočte).
Ak by bolo podnikanie prioritou, takýto problém by nastať nemohol. Verejných zdrojov na zaplatenie kvalitných zamestnancov je samozrejme dosť, stačí ich nemíňať na neefektívne programy. Napríklad na Národnú sústavu kvalifikácií, ktorú môžeme mať od ČR zadarmo, má ísť 25 mil. eur, tzn. zo štátneho rozpočtu 4 mil. eur, ktoré by 20 ľudí (á 2 000 eur mesačne) zaplatili na takmer 10 rokov. 
- Podľa p. Ondrejku, zástupcu Ministerstva hospodárstva, sa už podarilo znížiť administratívnu záťaž o 60 % pri 70 právnych predpisoch. Predpokladajme teda, že stredná firma tým ušetrí náklady na jedného administratívneho pracovníka s mzdovými nákladmi 13 tis. eur. Ale tej istej firme, štát na dani z príjmov pri zisku 1 mil. eur zoberie od nového roka o 40 000 eur viac. Kde je konzistentná podpora podnikateľského prostredia?
Na Slovensku rozhodne chýba. Znižovanie administratívnej záťaže je iste žiaduce, ale priznajme si, pre vládu najmenej bolestivé, ba dokonca vítané, pretože revízia nezmyselných duplicít ušetrí zdroje aj verejnej správe. Administratívna záťaž však rozhodne nie je pre podnikateľov jedinou dôležitou prekážkou. Podnikatelia potrebujú, aby sa vláda pustila do iných kľúčových oblastí a tým je vymožiteľnosť práva, znižovanie odvodov (príp. daní) a stabilita prostredia (ochota prijímať zákony s podporou opozície). Do týchto krokov sa vláde zatiaľ nechce.

2) Skvalitňovanie legislatívneho procesu

AZZZ aj Ministerstvo hospodárstva pracujú na kvalitnejších doložkách dopadov, tzv. regulatory impact assesment (RIA). Zároveň sa uvažuje o vytvorení orgánu, ktorý by mohol v prípade nekvalitného spracovania RIA zastaviť legislatívny proces. Minister Borec v tejto súvislosti spochybnil takúto právomoc, že kto by si trúfol napríklad zastaviť návrh zákona na obmedzenie daňových únikov. Myslím si, že dobrým východiskom z tejto neistoty je zavedenie používania Sunset clause/sunset provision. To znamená, že regulácie, zákony, opatrenia, či inštitúcie sú zriaďované na dobu určitú, a nie automaticky na dobu neurčitú (väčšinou natrvalo). V praxi to znamená, že garant zákona, ktorému má vypršať platnosť, musí aktualizovať RIA, čiže dokázať a kvantifikovať, že trvanie zákona (či inštitúcie) je naďalej potrebné, a iné riešenie, ako zabezpečiť danú službu (naplnenie cieľa) neexistuje. Nutnosť pravidelne dokazovať potrebnosť regulácií a inštitúcií, by nepochybne viedlo k postupnému poklesu ich počtu (za predpokladu, že by sa k tejto povinnosti nepristupovalo len formálne, tak ako dnes k doložke dopadov).

Text bol spísaný 6 hodín po samotnom vystúpení, v niektorých detailoch sa môže od vystúpenia odlišovať.
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards