Regulácia cigariet? Sme proti (Hospodárske noviny)

Ako povedal pre Hospodárske noviny dňa 9.5.2013 Martin Vlachynský z INESS, tabakovým firmám sa zníži paleta nástrojov na konkurenčný boj a budú musieť bojovať o zákazníka najmä nižšou cenou, ktorá môže viesť dokonca k zvýšeniu spotreby.

Regulácia cigariet? Sme proti (Hospodárske noviny)

Regulácie. Náš agrorezort nesúhlasí s novými obmedzeniami pre cigarety.

V strednej Európe vzniká klub spojencov proti európskej regulácii. Slovensko, Česko a Poľsko totiž hľadajú spoločný postup, ako stopnúť navrhovaný zákaz predaja cigariet s príchuťami či väčšie varovné označenia na škatuľkách cigariet. „Myšlienka, aby sa zakázali všetky charakterizujúce chute, nie je opodstatnená,“ potvrdil hovorca ministerstva pôdohospodárstva Peter Hajnala. Rovnaký postup má pritom aj Poľsko a Česko, ktoré tento týždeň poslali jasnú správu – hľadáme spriaznené krajiny. A jednu z nich našli práve v nás.

Téma rokovaní V4
Spoločný postup by tak mali nájsť na budúcotýždňovom stretnutí krajín Vyšehradskej štvorky v Krakove. Návrh pritom predstavila Európska komisia už v decembri minulého roka. Podľa Ingrid Ludvikovej zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku je cieľom reformy znížiť atraktívnosť tabakových výrobkov a ich konzumácie.
V praxi sa tak snažia odradiť mladých ľudí od toho, aby začali fajčiť. Odvoláva sa pritom na štatistiku, podľa ktorej až 70 percent fajčiarov začína fajčiť pred dosiahnutím veku 18 rokov.

Problém pre pestovateľov
Slovensko však upozorňuje aj na iné dosahy návrhu – môže sa tým znížiť konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ. Európski pestovatelia tabaku zasa tvrdia, že regulácia zvýhodní dovoz z krajín s nízkymi nákladmi a povedie k strate pracovných miest v Európe.

Podobné experimenty politikov majú podľa analytika INESS Martina Vlachynského v konečnom dôsledku opačné dosahy, ako sa pôvodne zamýšľalo. Medzi ne zaraďuje napríklad obmedzenie značiek tabakových firiem zavedením jednotného obalu. „Tabakovým firmám sa zníži paleta nástrojov na konkurenčný boj a budú musieť bojovať o zákazníka najmä nižšou cenou, ktorá môže viesť dokonca k zvýšeniu spotreby,“ vysvetľuje Vlachynský. Iným nezamýšľaným dôsledkom môže byť pokles kvality a ľahší prienik nelegálnych cigariet na trh. Uvedenie nových pravidiel do praxe komisia podľa Ludvíkovej očakáva v rokoch 2015 až 2016. 

Erik Kapsdorfer

Hospodárske noviny, 9.5.2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards