INESS návrhy na riešenie nezamestnanosti

Dňa 12.4.2013 sa uskutočnilo stretnutie pri okrúhlom stole, ktoré organizovali predstavitelia Ľudovej platformy (KDH, SDKÚ-DS, Most-Híd). Hlavnou témou stretnutia bola vysoká nezamestnanosť a zúčastnili sa na ňom predstavitelia zástupcov zamestnávateľov, živnostníkov, najrôznejších profesijných komôr a nezávislých think tankov. Na stretnutí bol prítomný aj Richard Ďurana z INESS, ktorý prezentoval nasledovné návrhy na riešenie problému vysokej nezamestnanosti:

INESS návrhy na riešenie nezamestnanosti

AKÚTNA PRIORITA:

- SZČO do 26 rokov bez odvodov a byrokracie do arbitrárne stanoveného obratu (napr. 12000 eur/rok), podobne ako študentom, za ktorých platí odvody štát, by im za toto obdobie nevznikol nárok na dôchodok

- Odvodová odpočítateľná položka pre nízkopríjmových zamestnancov (pozri napr. návrh INESS z roku 2006 popísaný v: Návrh riešenia hlavných nedostatkov sociálneho systému SR podľa stavu k 31. 12. 2005, alebo INESS Policy Note: Nižšími odvodmi za vyššiu zamestnanosť, december 2012 – všetky publikácie sú voľne dostupné na stránke INESS.sk v sekcii Publikácie)

- návrat zodvodnenia dohodárov do stavu pred poslednou zmenou / alternatívne zavedenie OOP

- pozastavenie platnosti minimálnej mzdy v regióne, ak je miera nezamestnanosti nad 10%

 

VYSOKÁ PRIORITA:

- Zníženie DPPO, ktorá je najvyššia spomedzi postkomunistických krajín a v nasledujúcich rokoch bude vyššia ako v UK, DEN, SWE a FIN, sprevádzané adekvátnymi škrtmi vo výdavkoch verejných financií (návrh INESS kde škrtať napríklad: Ako znižovať výdavky v oblasti štátnej sociálnej podpory, október 2012, INESS Policy Note: Dane ešte zvyšovať netreba, marec 2012)

 

STREDNÁ PRIORITA:

- Zastavenie nezmyselnej politiky investičných stimulov (vysvetlenie v INESS Policy Note: Investičné stimuly, február 2013)

- Návrat Zákonníka práce do stavu pred zmenami druhou Ficovou vládou

- Zlepšovanie podnikateľského prostredia odstraňovaním administratívnych prekážok - licencie pre živnostníkov

INESS
Bratislava, 12.4.2013
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards