Úradné rozvíjanie slovenskosti

"Slovenská republika podporuje povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí, podporuje ich inštitúcie zriadené na dosiahnutie tohto účelu a vzťahy s materskou krajinou“ – stojí v Ústave SR. Tento cieľ má plniť Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, založený v roku 2005 ako rozpočtová organizácia Úradu vlády SR. Na rozpočet je napojený naozaj dôkladne, na tento rok je na výdavky pre ÚSŽZ schválená suma 1 802 670 eur.

Úradné rozvíjanie slovenskosti

Samostatný úrad pre potreby "tvorby politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a vypracovávanie návrhov koncepcií na ich podporu a dokumentáciu“  je v dnešnej dobe celkom veľký luxus. ÚSŽZ dnes podľa informácií Úradu vlády zamestnáva 18 ľudí. V minulosti však čelil aj kritike pre vysoké množstvo externých poradcov, zamestnaných ich tam bolo až 16.

ÚSŽZ si takto externe platil aj poradkyňu pre propagáciu úradu na sociálnych sieťach za 400 eur mesačne. Stránka úradu na sociálnej sieti Facebook, na ktorú boli výdavky vynaložené, k dnešnému dňu už neexistuje. Súčasné vedenie úradu sa od facebookovskej stránky a textov v nej dištancovalo, podľa vyhlásenia túto stránku založila súkromná osoba. Faktom zostáva, že osoba bola platená z rozpočtu úradu.

Úrad rozhoduje aj o pridelení dotácií na projekty, ktoré rozvíjajú slovenskosť za hranicami.  V praxi to znamená prezentovanie kultúrnej a tvorivej činnosti, organizovanie rôznych kurzov, výstav a pod. V roku 2012 takto okrem iného úrad dotoval aj nákup dimmerov (reostat pre reguláciu intenzity svetla reflektorov) za 1000 eur v Dome kultúry v Srbsku. Úrad tiež za predošlého riaditeľa M. Vetráka prispel na plavbu talianskej jachty sumou 9 800 eur. Účelom malo byť zviditeľnenie Slovenska vo svete. Na podpísanie dohody o propagácii stačilo, že jeden člen posádky je po matke polovičný Slovák. Jeho matka je zhodou okolností štatutárkou združenia, s ktorým úrad zmluvu podpísal.

Úradu sa nevyhli ani škandály, v roku 2012 si objednal webstránku za 34 220 eur, z toho 24 tisíc zaplatil len za návrh stránky. Podľa IT odborníkov bola suma predražená, cena takého návrhu sa pohybuje okolo 250 eur. Ďalším sporným výdavkom boli preklady z angličtiny pre internetovú stránku. Podľa kontroly Úradu vlády boli niekoľkonásobne predražené. Podľa zmluvy podpísanej M. Vetrákom za normostranu prekladu platili 58,8 eura, pričom prieskum trhu ukázal, že sa dá zohnať od 12 do 23 eur. Úrad sa zaviazal za preklady zaplatiť 9 800 eur, faktúru vystavil na 11 760 eur.

ÚSŽZ na základe zákona vykonáva aj agendu vydávania osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí, ktorú prevzal v roku 2006 od Ministerstva zahraničných vecí SR. Ponúka sa preto otázka, prečo v čase šetrenia existuje samostatný úrad, ktorého jedinou oficiálnou úlohou popri organizácii akcií a rozdávaní dotácií je vydávanie osvedčenia pre zahraničných Slovákov. Túto úlohu by mohlo zvládnuť Ministerstvo zahraničných vecí SR, ktoré určite má kapacity na spracovávanie údajov a vybavovanie osvedčení. Rovnako vo svete fungujú slovenské ambasády, ktoré by zrejme mohli flexibilnejšie reagovať na potreby Slovákov v zahraničí, keďže sú priamo na mieste.

A nakoniec sú tu samotní zahraniční Slováci. Je na zamyslenie, či pre udržiavanie zvyklostí, tradícií a kontaktov s domovom potrebujú úrad. Rozvíjanie slovenskosti je pekný cieľ, ale aký je o ňu v súčasnosti reálny záujem, by sa rýchlo ukázalo, keby sa pre tento účel namiesto čerpania verejných zdrojov začali robiť súkromné zbierky.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards