Anketa: Je škrtanie príspevku na starostlivosť o dieťa správne rozhodnutie? (Hospodárske noviny)

V čase deficitu, ktorý prevyšuje výnosy dane z príjmov fyzických osôb, je obmedzovanie plytvania prirodzenou formou konsolidácie verejných rozpočtov, povedal k škrtaniu prídavkov dňa 6.5.2013 Radovan Ďurana z INESS.

Anketa: Je škrtanie príspevku na starostlivosť o dieťa správne rozhodnutie? (Hospodárske noviny)

 Ľubica Navrátilová, odborníčka na sociálne veci
Problémy v rozpočte sú vážne. Otázkou je však postavenie v rodinnej politike. Máme málo detí a vláda takými rozhodnutiami nepodporí rodiny k pôrodnosti. Mali by sme sa zamyslieť nad škrtaním iných dávok. Príspevok na starostlivosť o dieťa bol jeden z tých dobrých príspevkov.

Soňa Holiková, Únia materských centier
Škrtať príspevky pre rodiny s malými deťmi nie je príjemný krok od ľavicovej vlády. Otázkou je aj, akej skupiny ľudí sa tie škrty dotknú. Bojím sa, že sa to dotkne strednej vrstvy. Pretože, ak by to bolo od hranice 2 500 eur, o ktorej sa hovorí v médiách, tak by veľa nevybrali. Pre strednú vrstvu príspevok často znamená veľa, je to taká finančná injekcia.

Tomáš Púchly, analytik, Nadácia F. A. Hayeka
Zámer zvýšiť týmto spôsobom adresnosť sociálnych dávok hodnotím pozitívne nielen v kontexte konsolidácie verejných financií, ale aj vzhľadom na zníženie celkovej miery štátneho prerozdeľovania v ekonomike. Nie je dôvod, aby sociálnu podporu mali poberať aj ľudia s vyšším príjmom, ktorí ju reálne nepotrebujú. Takýto prístup považujem za omnoho lepšiu alternatívu k majetkovým daniam, či daniam z luxusu. Rovnako plošné škrtanie sociálnych dávok by bolo lepšou alternatívou ako ďalšie zvyšovanie daní.

Radovan Ďurana, INESS
V oblasti rodinnej politiky dochádza k vysokej miere plytvania, keďže dávky sú poskytované bez ohľadu na príjmovú a majetkovú situáciu rodín. V čase deficitu, ktorý prevyšuje výnosy dane z príjmov fyzických osôb, je obmedzovanie plytvania prirodzenou formou konsolidácie verejných rozpočtov. Na to, aby dávky vôbec museli byť vyplatené, musí štát rodinám najprv peniaze zobrať. Treba si uvedomiť stav, v ktorom sa nachádzame. Dnes poskytujeme tieto dávky za cenu rýchleho zadlžovania.

Michaela Kušnírová

Hospodárske noviny, 6.5.2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards