Anketa: Prečo Slovensku od krízy tak výrazne klesli výdavky? (Hospodárske noviny)

Ukazovateľ je relatívny, to znamená, že jeho výsledok do značnej miery ovplyvňuje vývoj HDP, povedal na margo poklesu výdavkov dňa 30.4.2013 Radovan Ďurana s INESS.

Anketa: Prečo Slovensku od krízy tak výrazne klesli výdavky? (Hospodárske noviny)

Vladimír Baláž, Slovenská akadémia vied
Môžu za to dva faktory. Po prvé nám klesá efektívnosť výberu daní. Najviac daň z pridanej hodnoty. Po druhé Slovensko skresáva aj svoj deficit. Bude to pokračovať aj naďalej, pretože sme sa zaviazali, že deficit budeme ešte skresávať. Znamená to, že budeme menej vydávať za verejné služby, ako napríklad na školstvo.

Zdeno Štefanides, VÚB banka
V roku 2009 totiž Slovensko neúmerne zvýšilo svoje verejné výdavky a nafúklo deficit verejných financií v pomere k HDP do takmer dvojciferných výšok. A potom postupne z tejto neprimeranej a neudržateľnej reakcie na globálnu finančnú krízu sme sa postupne dostávali v ďalších rokoch späť fiškálnou konsolidáciou.

Martin Baláž, Slovenská sporiteľňa
Výdavky verejných financií v roku 2009 výrazne vzrástli, čo bolo sčasti spôsobené aj ekonomickou krízou. V nasledujúcich rokoch potom rástli výdavky pomalšie než HDP, vďaka čomu tento pomer klesal. Rozpočet verejnej správy pritom počíta s ďalším poklesom v nasledujúcich rokoch, keďže pre pomalší rastu príjmov, ktorý bude dôsledkom spomalenia rastu ekonomiky, bude štát musieť šetriť vo väčšej miere na výdavkoch.

Radovan Ďurana, INESS
Ukazovateľ je relatívny, to znamená, že jeho výsledok do značnej miery ovplyvňuje vývoj HDP. Kým v roku 2009 došlo k obrovskému prepadu, v roku 2012 došlo odvtedy k významnému rastu HDP. To vytvára dojem, že váha výdavkov klesá. V skutočnosti, ak zoberieme predkrízové roky, výdavky v nominálnej hodnote stúpli o osem miliárd eur.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards