Vyvlastníme vám hrozienka

Vyvlastníme vám hrozienka

Americký najvyšší súd sa začal zaoberať  podnetom nespokojných farmárov, ktorým leží v žalúdku zákon z roku 1937, podľa ktorého ich môže vláda každoročne pripraviť o časť ich hrozienkovej úrody. Otázka, ako je niečo také možné a prečo práve hrozienka, je na mieste.

Pre tento účel špeciálne zriadená komisia, pozostávajúca zo 47 producentov a jedného spotrebiteľa,  tak robí od roku 1940. Pre ilustráciu, v roku 2003 zabavila 47% a v roku 2004 30% hrozienkovej úrody. Zarážajúci je fakt, že farmári za vyvlastnenú úrodu nie sú nijakou formou odškodnení a tí, ktorí sa scenáru snažia zabrániť, sú pokutovaní. Hrozienka sú exportované (samozrejme, pri nízkych cenách) a jediný úžitok, ktorý z toho farmári majú, je zisk po pokrytí všetkých nákladov týchto obchodov. Teda ak nejaký vôbec je.

Cieľom týchto podivuhodných opatrení je vraj dosiahnuť ukážkovo fungujúci trh, aj keď môžeme polemizovať o tom, či trh s hrozienkami zásah tohto druhu potrebuje. Doma zostáva množstvo potrebné pre vnútorný trh a zvyšok je exportovaný. Nastáva situácia, keď umelo vytvorený nedostatok hrozienok vyháňa ceny smerom nahor a preto nie je nezvyčajné, že Kalifornské hrozienka sú v zahraničí lacnejšie ako v samotnej Kalifornii. Je logické, že americkí farmári majú kvôli tomu hlavu v smútku.

Prípad hrozienok nie je ani zďaleka jediný, nakoľko do tohto systému spadá ďalších 30 plodín. Súd by tak mal rozhodnúť, či je takýto zásah naozaj nutný a či by obchod nemohol fungovať aj bez podobných federálnych zásahov. Dôvodov je na to rozhodne dosť.

Paralelu s cieľom ovplyvniť trhovú cenu môžeme stále vidieť aj na Slovensku. U nás ide predovšetkým o produkciu obilnín a cukru. Kľúčovú úlohu u nás zohráva Poľnohospodárska platobná agentúra a jej Účet intervenčného nákupu. Na strane príjmov účtu stoja finančné prostriedky získané z predaja zásob súvisiacich s intervenčnými opatreniami, výdavky tvoria prostriedky na nákup intervenčných zásob a náklady spojené s ich skladovaním a manipuláciou. Poľnohospodárska platobná agentúra teda nakúpi vtedy, keď chce vytlačiť cenu smerom nahor a zásoby predá, keď je na to vhodná príležitosť. Podľa informácií na stránke PPA momentálne k intervenčným nákupom nedochádza, avšak sú neoddeliteľnou súčasťou spoločnej poľnohospodárskej politiky. Nečelíme síce vyvlastňovaniu tak, ako je tomu v USA, no podstata opatrenia je rovnaká. Zvýhodňuje producentov pred spotrebiteľmi.
 

Na základe textu publikovaného na economist.com spracovala Jana Kostovčáková.
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards