1,5 bilióna eur dotácií na energie pomohlo bohatým, nie spotrebiteľom! (Aktuality.sk)

Stimuly nesmerujú primárne do chudobných regiónov. Od roku 2002 smerovalo do okresov, ktoré mali podpriemernú nezamestnanosť, o 120% viac prostriedkov na stimuly ako do okresov s nadpriemernou nezamestnanosťou a naplánovalo sa tam vytvoriť o 83% viac pracovných miest, citoval INESS dňa 12.4.2013 internetový portál Aktuality.sk.

1,5 bilióna eur dotácií na energie pomohlo bohatým, nie spotrebiteľom! (Aktuality.sk)

Dotácie na fosílne palivá sa míňajú neefektívne. Kritizuje to už aj medzinárodný menový fond (MMF). Hoci by cena takýchto palív s dotáciami mala klesať, nedeje sa tak.

MMF vydal správu, že ročne sa vynakladá takmer 9 percent rozpočtov krajín sveta na podporu biznisu s ropou, zemným plynom a uhlím len prostredníctvom priamych dotácií, cez spotrebiteľské rabaty a pod. Podľa odhadov MMF sú celosvetové dotácie na fosílne palivá ročne v reálnych peniazoch na úrovni 1,5 bilióna eur!  A len pre porovnanie, v roku 2011  len Medzinárodná agentúra pre energiu odhadla, že priame dotácie na fosílne palivá predstavovali asi 400 miliárd eur, kým na obnoviteľné len 67 miliárd. Podľa správy boli slovenské dotácie na uhlie v roku 2011 0,62% HDP a na zemný plyn 0,34% HDP.

Vo vyspelých ekonomikách existujú najmä nepriame dotácie pre fosílne palivá vo forme daní, ktoré sú príliš nízke na to, aby zachytili skutočné náklady spoločnosti za ich používanie, napr. znečistenie prostredia či poškodenie zdravia.

MMF kritizuje svetové vlády, že dotácie, ktoré poskytujú, dostávajú podniky s vysokými nákladmi, často štátne podniky. Okrem toho dotácie motivujú takéto podniky, aby zvyšovali produkciu, čo sa podpisuje pod rýchlejšie čerpanie prírodných zdrojov aj pod znečisťovanie životného prostredia. Súčasné dotácie kritizuje prvý tajomník výkonnej riaditeľky MMF, David Lipton. Ten otvorene hovorí o nehospodárnom vynakladaní peňazí a volá po reforme dotácií. Správa MMF jasne hovorí o absencii spravodlivého prerozdeľovania dotácií vládami jednotlivých štátov. A tak namiesto spotrebiteľov majú osoh z dotácií producenti.

INESS: Dotácie a stimuly nie sú správne

Dotácie a stimuly sa na Slovensku stali populárnym spôsobom, ako riešiť otázku zamestnanosti. Je pravdou, že stimuly pritiahli zamestnávateľov, ktorí zamestnali isté, pomerne vysoké percento ľudí, ale za akú cenu. Analytici INESSu sú dokonca presvedčení, že investičné stimuly nevytvárajú nové hodnoty, ale produkujú čistú stratu kvôli poškodzovaniu existujúcej konkurencie, „kradnutiu“ vysokokvalifikovaných zamestnancov, deformácii štruktúry investície, deformácii štruktúry ekonomiky či reťazeniu stimulov. Odmietajú tiež tvrdenie, že by vlády pomáhali stimulmi práve chudobnejším regiónom: „Stimuly nesmerujú primárne do chudobných regiónov. Od roku 2002 smerovalo do okresov, ktoré mali podpriemernú nezamestnanosť, o 120% viac prostriedkov na stimuly ako do okresov s nadpriemernou nezamestnanosťou a naplánovalo sa tam vytvoriť o 83% viac pracovných miest. Vedú košické okresy, Žilina a bratislavské okresy.“

Patrik Kováč

Aktuality.sk, 12.4.2013

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards