Minister Ján Richter za rok zmenil penzie aj Zákonník práce (Webnoviny)

Ján Dinga z INESS dňa 3.4.2013 upozornil na to, že štát stále vypláca prídavky na deti plošne v rovnakej výške všetkým rodinám.

Minister Ján Richter za rok zmenil penzie aj Zákonník práce (Webnoviny)

Analytik INESS Ján Dinga pri hodnotení roku rezortu práce pod vedením Jána Richtera upozornil na to, že štát stále vypláca prídavky na deti plošne v rovnakej výške všetkým rodinám.

Zmeny v dôchodkovom systéme, či novela Zákonníka práce boli jedny z najdôležitejších opatrení počas prvého roku pôsobenia Jána Richtera na poste ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.
Novela zákona o sociálnom poistení, ktorou sa okrem iného znížil príspevok do druhého piliera z 9 % na 4 % hrubej mzdy sporiteľa, podľa ministra súvisela nielen s konsolidačnými opatreniami, ale najmä s nevyhnutnosťou udržateľnosti nášho dôchodkového systému.
"Nastavenie druhého piliera, ktorého parametre sa dlhodobo ukazovali ako nerealistické a neudržateľné, bolo potrebné zmeniť. K udržateľnosti významne pomohli aj zmeny v prvom pilieri, najmä automatický, teda najspravodlivejší spôsob nastavenia veku odchodu do dôchodku," uviedol Richter pre agentúru SITA.
V štátnom, priebežnom pilieri pritom rezort zvýšil solidaritu tak pre súčasných, ako aj budúcich poberateľov starobného dôchodku.
Aj napriek kríze a šetreniu ministerstvo na konci uplynulého roka vyplatilo dôchodcom vianočný príspevok.

Odvody pre dohodárov
Významnou zmenou v prvom roku vlády Roberta Fica bolo tiež zvýšenie odvodov pre dohodárov na úroveň klasických zamestnancov.
"Týmto im v prvom rade chceme zabezpečiť poistenie pre prípady tzv. sociálnych udalostí, ktoré chránilo doposiaľ iba klasických zamestnancov. Tiež sme však sledovali elimináciu obchádzania klasických pracovných zmlúv v snahe znižovať mzdové náklady na úkor zamestnanca," objasňuje šéf rezortu práce a sociálnych vecí.
Nižšie odvody z dohôd pritom rezort zaviedol pre študentov, či poberateľov starobného dôchodku a invalidného dôchodku.
Odvody stúpli aj samostatne zárobkovo činným osobám, a to najmä preto, že najnižší možný vymeriavací základ na platenie odvodov sa od začiatku tohto roka zvýšil zo 44,2 % na 50 % priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Znamená to nárast minimálnych odvodov pre SZČO o 25,05 eura na 185,29 eura.

Nový Zákonník práce
Dôležitou oblasťou pre ministerstvo práce a sociálnych vecí boli aj pracovnoprávne vzťahy, ktoré upravuje Zákonník práce. Po prepustení zamestnanca, ktorého pracovný pomer trval dlhšie ako dva roky, sa obnovil súbeh výpovednej lehoty a odstupného.
Prísnejšiu úpravu rezort zaviedol aj pri reťazení pracovných pomerov na určitý čas.
"Právna úprava tohto základného pracovného kódexu podľa nás musí byť nastavená tak, aby vytvárala rovnováhu medzi právami a povinnosťami zamestnávateľa a zamestnanca. Pri príprave novely Zákonníka práce uskutočnilo ministerstvo obrovské množstvo rokovaní so sociálnymi partnermi," tvrdí minister práce.
Finálna podoba zákonníka práce je tak podľa neho výsledkom dohody všetkých sociálnych partnerov, resp. maximálnym možným zblížením ich postojov.
Rozsiahle zmeny rezort práce presadil aj v oblasti aktívnej politiky trhu práce. Na viaceré príspevky už od začiatku mája tohto roka už nebude právny nárok, budú o nich rozhodovať výbory pre otázky zamestnanosti a následne ich poskytnutie bude schvaľovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. To podľa ministra práce prináša možnosť lepšieho manažovania služieb zamestnanosti so zohľadnením špecifických podmienok jednotlivých regiónov.
Od zmien v službách zamestnanosti rezort očakáva znižovanie nezamestnanosti znevýhodnených skupín občanov, ako aj podporu vytvárania reálnych pracovných miest na miestnej a regionálnej úrovni.
Boj s nezamestnanosťou
V prvom roku pod vedením Jána Richtera sa rezort práce zameral aj na boj s nezamestnanosťou na Slovensku.
"V uplynulom roku sa nám podarilo v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Európskym sociálnym fondom spustiť národné projekty na podporu zamestnávania mladých ľudí do 29 rokov," uviedol šéf rezortu práce.
K polovici marca tohto roka eviduje ústredie práce vyše 2,4 tisíca žiadostí od subjektov, ktoré tvoria vyše 5600 žiadaných pracovných miest. "To považujem v dnešnej ekonomickej situácií za nie malý úspech, keďže súčasťou každej dotácie je garanciu udržania daného miesta," poznamenal Richter.
Minulý mesiac okrem toho ministerstvo a ústredie práce predstavili nový projekt, ktorý by mal do konca tohto roka pomôcť umiestniť na trhu práce 4 až 5 tisíc znevýhodnených nezamestnaných.

Projekt, na ktorý sa má vynaložiť 15 mil. eur, je určený najmä pre dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú v evidencii úradov práce viac ako jeden rok, nezamestnaných vo veku nad 50 rokov, absolventov škôl a nezamestnaných, ktorí boli prepustení z organizačných dôvodov. Umiestňovanie znevýhodnených nezamestnaných na trhu práce budú mať na starosti personálne agentúry, či mimovládne organizácie, ktoré vyberie ministerstvo práce prostredníctvom verejného obstarávania.
 

Webnoviny.sk, 3.4.2013
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards