Neziskové organizácie poslali kvôli voľbe nového predsedu Úradu pre verejné obstarávanie otvorený list vláde SR (PCREVUE)

 Portál PCREVUE publikoval 25.4.2017 príspevok o otvorenénom liste 7 neziskoviek (vrátane INESS) k spôsobu voľby predsedu Úradu pre verejné obstarávanie

Neziskové organizácie poslali kvôli voľbe nového predsedu Úradu pre verejné obstarávanie otvorený list vláde SR (PCREVUE)

 V júni tohto roku končí funkčné obdobie predsedníčke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Nadácia Zastavme korupciu, Slovensko.Digital, Aliancia Fairplay, INEKO, Transparency International Slovensko, INESS a inštitút SGI v otvorenom liste ponúkajú vláde SR svoje odborné kapacity a poznatky a vyzývajú, aby výberu nového predsedu ÚVO venovala dostatočnú pozornosť. Navrhujú tiež transparentný postup pri voľbe predsedu, aby nevznikli pochybnosti o nezávislosti a odbornosti úspešného uchádzača o túto funkciu. V liste tiež pomenúvajú kľúčové oblasti, na ktoré by sa mal nový predseda ÚVO zamerať a vytvoril tak z Úradu rešpektovanú profesionálnu inštitúciu, ktorá bude odstraňovať priestor na korupciu pri verejnom obstarávaní. Neziskové organizácie v otvorenom liste vláde SR apelujú na otvorenie výberového procesu laickej aj odbornej verejnosti, čo môže vláde i parlamentu poskytnúť pri rozhodovaní cenné poznatky a zároveň významne zvýšiť dôveru v proces i výsledok výberu. "V eríme tiež, že otvorený dialóg a transparentný proces hľadania kvalitného odborníka, ale aj nezávislého a morálne silného, široko rešpektovaného šéfa ÚVO môže občanom ukázať, že konštruktívna diskusia vedie ku zmenám v prospech spoločnosti, " uvádza sa v liste. Samotné neziskové organizácie avizujú, že budú proces výberu nového predsedu dôsledne monitorovať a prinášať o ňom verejnosti informácie.

Neziskové organizácie pripomínajú, že nového šéfa ÚVO čaká náročná úloha obnoviť autoritu a dôveru Úradu či už na medzinárodnom fóre, ale aj v očiach verejnej správy a širšej odbornej i laickej verejnosti. "A ko taký by nový predseda podľa nás nemal byť výsledkom politických dohôd a nemal by byť prepojený na žiadnu politickú stranu. Veríme, že len otvoreným dialógom dokážeme nájsť odborníka, ktorý bude schopný túto úlohu naplniť," píšu organizácie v liste. Súčasný spôsob výberu predsedu ÚVO predpokladá, že poslanci parlamentu budú voliť kandidáta navrhnutého vládou.

Cez výzvy na verejné obstarávanie, ktoré ÚVO zverejňuje, sa každý rok dostane k poskytovateľom služieb a tovarov od 5 do 7 miliárd eur, za čo by sa dalo postaviť a vybaviť zhruba 150 nových všeobecných nemocníc. ÚVO môže významne znížiť mieru korupcie, keďže má právomoci nielen dohliadať nad férovosťou a hospodárnosťou súťaží, ale tiež kontrolovať a pokutovať verejných obstarávateľov. Podnikateľské asociácie združené v Iniciatíve za vládu zákona však označili práve verejné obstarávanie za hlavný zdroj korupcie na Slovensku. Vysokú mieru nekonkurenčnosti v obstarávaní kritizuje vo svojich správach aj Európska komisia a až 54 % manažérov v prieskume Eurobarometra priznalo, že korupcia znemožnila ich firme získať verejnú zákazku.

" Tento stav je podľa nás alarmujúci, značne podlamuje perspektívu Slovenska dlhodobo udržať ekonomickú prosperitu krajiny a férové podnikateľské prostredie. Veríme, že Úrad pre verejné obstarávanie i jeho nový predseda môže významne pomôcť v obnovení dôvery verejnosti vo vládu zákona, predvídateľnosť prostredia a férovosť a vyslať spoločnosti dôležitý signál, že korupcia vo verejnom obstarávaní bude účinne potláčaná, " dodávajú organizácie v liste.

Skupina neziskových organizácií v liste zadefinovala oblasti, ktoré by mala reflektovať aj vízia kandidátov na šéfa ÚVO. Apeluje najmä na nezávislosť a otvorenosť úradu, jeho kvalitné odborné zázemie, a proaktívny prístup v podpore férového súťaženia. Kandidáti na post predsedu ÚVO sa môžu prihlásiť len do konca apríla. Ak sa dovtedy nepreukáže vysoký záujem o tento post, alebo nebudú kandidáti dostatočne pripravení, navrhujú neziskové organizácie aj druhé kolo výberu.

Slovensko.Digital
PCREVUE, 25.4.2017

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards