Dievčatá nechcú študovať vedu a technológie. (LENPREZENY.SK)

 Portál LENPREZENY.Sk publikoval 24.4.2017 článok o malom záujme dievčat o štúdium IT s komentárom Róberta Chovanculiaka

Dievčatá nechcú študovať vedu a technológie. (LENPREZENY.SK)

 Po_dovŕšení 12 rokov prudko klesá záujem dievčat na základných školách o štúdium matematiky, fyziky, chémie, prírodovedy či informatiky. Vyplýva to z_výsledkov rozsiahleho európskeho prieskumu spoločnosti Microsoft v_11 krajinách. Unikátny prieskum medzi 11_500 školáčkami vo veku od jedenásť do osemnásť rokov zisťoval, prečo sa dievčatá venujú štúdiu vedy a technológií oveľa menej než chlapci.

Fakt, že záujem o vedu a technológie u tínedžeriek klesá, bol známy už predtým. Kedy sa však presne začína vytrácať? "Slovenské dievčatá sa o tzv. STEM predmety začínajú zaujímať až v_12 rokoch, čo je o rok neskôr, než je európsky priemer. Viac alarmujúci je fakt, že v_období, keď sa rozhoduje o výbere strednej školy, medzi trinástym a šestnástym rokom, sa ich záujem prepadne hlboko pod európsky priemer, " uviedla Lenka Čábelová, manažérka komunikácie spoločnosti Microsoft.

Graf 1. Opýtali sme sa dievčat (11 – 18) a mladých žien (19 – 30): Ohodnoťte v rozmedzí od 1 do 5 (max.): za ako zaujímavé považujete STEM predmety a v akom veku ste si to uvedomili?

V celoeurópskom porovnaní sa najskôr o vedu a technológie začínajú zaujímať dievčatá v Rusku (v desiatich rokoch). V Poľsku sa záujem začína v dvanástom roku života, ale výrazne stúpa v šestnástich rokoch a nikdy neklesne pod európsky priemer. Výsledky európskeho prieskumu vrátane interaktívnej infografiky nájdete tu.

Záujem dievčat o STEM treba podchytiť skôr
Vláda, učitelia a rodičia majú na Slovensku aj v_Európe k_dobru priemerne štyri až päť rokov na to, aby dokázali zvrátiť klesajúci záujem dievčat o tieto dôležité predmety (medzi 12 a 16 rokmi). Hoci po dovŕšení 16. narodenín záujem o STEM predmety opäť rastie, nikdy sa už nevráti na pôvodnú hodnotu pred vekom 12 rokov. "Dievčatá nevidia dostatočne silné prepojenie týchto predmetov s ich každodenným životom, chýba im podpora rodičov a učiteľov a taktiež dostatočný počet vzorov na uplatnenie v budúcom živote," dodala Lenka Čábelová. Dôvodom straty záujmu môže byť aj prechod z prvého na druhý stupeň školy, zmena prostredia a učiteľov a proces dospievania.

Podľa docentky RNDr. Beáty Brestenskej, CSc., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v_Bratislave pritom dievčatá v_STEM dosahujú rovnaké alebo lepšie výsledky než chlapci. V IT Fitness Teste 1, ktorý realizuje na Slovensku už šiesty rok, pravidelne víťazili dievčatá. "Napriek tomu mladé ženy z kariéry vo vede a technike rezignujú. Ženy vzdelané v prírodných a technických odboroch chýbajú nielen vo firmách, ale aj v neziskovom sektore a štátnych inštitúciách. Záujem dievčat je potrebné vzbudiť už skôr – na prvom stupni základných škôl a nie je to len úlohou učiteľov." O budúcnosti v odboroch STEM by mali podľa nej s dievčatami hovoriť aj rodičia, aby búrali stereotypy. Firmy a inštitúcie zase môžu prispieť k plastickejšej predstave dievčat o budúcom zamestnaní vo vede a technológiách.

Slovensko si nemôže dovoliť strácať ďalšie talenty
Podľa OECD iba jeden z_piatich absolventov odboru počítačových vied v_35 európskych krajinách je žena. Ide o obrovský nevyužitý potenciál a jeden z_hlavných problémov pre súčasný aj budúci trh práce: Európa môže podľa Európskej komisie v_roku 2020 čeliť nedostatku až 900-tisíc kvalifikovaných IT pracovníkov.

"Práca v budúcnosti je neodmysliteľne spojená s informačnými technológiami. Bude preto dôležité, aby dostatočná časť populácie mala vedomosti a expertízu, ktoré im umožnia pracovať v týchto moderných odvetviach. Ekonómia nás učí, aby sme najskôr zberali ovocie, ktoré je na dosah. V tomto prípade sú to mladé dievčatá, u ktorých je dnes relatívne nízky záujem o STEM štúdium a existuje tak značný potenciál na zlepšenie," uviedol Róbert Chovanculiak, analytik nezávislého Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS.

"Aj keď ženy boli priekopníčkami počítačovej vedy – napríklad prvý počítačový algoritmus navrhla a_napísala pred 200 rokmi Ada Lovelaceová –, dnes táto oblasť viac oslovuje mužov. V_Microsofte dlhodobo podporujeme zapojenie žien do technológií, pretože je to dôležité pre ne, pre IT spoločnosť aj pre ekonomiku ako celok. Máme množstvo projektov, ktorých cieľom je ukázať dievčatám a_ženám, že pomocou technológií môžu zmeniť svet v_akomkoľvek odbore. Najdôležitejšie je začať búraním predsudkov a_stereotypov, ktoré v_tejto oblasti existujú ," uviedla Biljana Weber, generálna riaditeľka spoločnosti Microsoft Česká republika a_Slovensko.

LENPREZENY.SK, 24.4.2017

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards