Ako určiť cenu sociálnej služby?

Najnovšia publikácia, ktorá vznikla vďaka spolupráci s nadáciou Socia, sa zaoberá problematikou stanovenia nákladov sociálnych služieb a spôsobu ich financovania. Sociálne služby využíva viac ako 40 000 ľudí, pričom ďalšie tisícky sú v poradovníkoch.

Ako určiť cenu sociálnej služby?

Sektoru dominujú poskytovatelia zriadení územnou samosprávou, pričom zariadenia trpia nedostatkom zdrojov. V zákone je síce zakotvený systém hodnotenia kvality, ale ten je neustále odsúvaný pre existenciu mnohých nedostatkov v zariadeniach.

Legislatíva síce umožňuje poskytovať služby zariadeniam s vlastníctvom mimo verejného sektora, ale ekonomické a nákladové limity sú odvodené od hospodárenia zariadení vo vlastníctve územnej samosprávy.

V publikácii analyzujeme ich výdavky a poukazujeme na to, že hospodárenie rozpočtových organizácií neodráža všetky súvisiace náklady, tie často nereflektujú trhové ceny a preto sú nepresným indikátorom ceny sociálnych služieb. Potrebné je vykonať auditovanú analýzu nákladovosti služieb.

Za zásadný nedostatok systému financovania sociálnych služieb považujeme problém platby treťou stranou, to jest príspevok v odkázanosti nie je poskytovaný klientovi, ale priamo zariadeniu. Príspevok priamo poskytovaný klientom by umožnil nakupovať sociálne služby nielen v inštitúciách ale aj v rodine, či komunite, kde odkázaní ľudia žijú.

Ďalším nedostatkom súčasného systému financovania je konflikt záujmov, keď územná samospráva rozhoduje aj o miere odkázanosti klientov, aj o tom, ktoré zariadenie získa príspevok v odkázanosti.

Súčasný systém sociálnych služieb je podfinancovaný, čo nedokáže zmeniť ani nesystémová dotácia zo štátneho rozpočtu. Trpí rozsiahlym investičným deficitom a absenciou širokej komunálnej siete služieb. V publikácii upozorňujeme, že podstatné zmeny vo financovaní sociálnych služieb sú nevyhnutné pre zvýšenie ich kvality a prípravu na demografické zmeny v populácii.

Publikáciu si môžete zdarma stiahnuť tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards