Firmy sa ku kapitálu na burze dostanú ľahšie (HN)

 Hospodárske noviny uverejnili 22.12.2016 článok o zjednodušení pravidiel vydávania informačných materiálov firiem, ktoré sa snažia získať kapitál predajom svojich cenných papierov s komentárom Martina Vlachynského

Firmy sa ku kapitálu na burze dostanú ľahšie (HN)

 Keď začínate podnikať, potrebujete okrem nápadu aj peniaze. Tie zvyčajne môžete získať od investora. Lenže tomu musíte predložiť dôveryhodný podnikateľský plán. Ak anjelského investora nemáte, môžete peniaze získať aj na finančných trhoch. Vstúpiť na burzu či vydať dlhopisy však nie je jednoduchá a lacná záležitosť. Najmä pre malú či strednú začínajúcu slovenskú firmu.

Aj preto sa lídri Európskej únie dohodli na nových, ľahších pravidlách pre vydávanie prospektov, čo sú informačné materiály o firme, ktorá ponúka svoje cenné papiere. Podľa odborníkov je to ďalší krok na vytvorenie celoeurópskej kapitálovej únie, ktorá by mala začať fungovať do konca roka 2019. Navyše novinky by mali zlepšiť cezhraničný pohyb kapitálu po celej Európe a znížiť závislosť firiem od bankového financovania, ktorá je oveľa vyššia ako v Spojených štátoch.

Prístup na trhy
Novinky sa dotknú najmä malých a stredných firiem. Podľa nových pravidiel spoločnosť nebude musieť prospekt vôbec vydávať, ak potrebuje kapitál len do milióna eur, či bude určený len pre 150 ľudí. Štandardný európsky prospekt bude nutný až pri emisii cenných papierov nad osem miliónov eur, namiesto terajších piatich miliónov. Pri nižšej potrebe financií bude spoločnosti stačiť urobiť jednoduchší národný prospekt, ktorého podobu si určí každá krajina sama. V tomto prípade sa však firma bude môcť uchádzať len o domáci kapitál. "Toto nariadenie pomôže spoločnostiam získať prístup na európske kapitálové trhy tým, že ich odbremení od niektorých administratívnych formalít," uviedol minister financií Peter Kažimír.

Pomoc skôr vonku
Analytici sú pri hodnotení týchto noviniek mierne optimistickí. "Ak to prinesie reálne zjednodušenie emitovania dlhopisov, tak je to pozitívum, diverzifikácia zdrojov finančného kapitálu pre investície Európe len prospeje," hodnotí novinky Martin Vlachynský, analytik INESS. Peter Kremský, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska, upozorňuje na to, že na Slovensku je stále nerozvinutý trhu s cennými papiermi, a preto sa novinky dotknú len väčších firiem. "Startupy pri vstupe na kapitálový trh uprednostňujú Viedeň alebo Varšavu, lebo tu je extrémne málo hráčov a kapitálu," dodáva. Slovenským firmám to podľa neho môže pomôcť, ak to bude univerzálne použiteľné. Optimistickejší názor má aj Peter Kubrický, generálny riaditeľ Bratislavskej burzy. "Zmena regulácie pri tvorbe a schvaľovaní prospektov má jednoznačne cieľ vytvoriť podmienky pre ľahší prístup malým a stredným podnikom na kapitálové trhy," tvrdí.

Aj financovanie firiem cez dlhopisy, ktoré bolo donedávna na Slovensku zaznávané, by sa mohlo novinkami rozbehnúť. V poslednom čase dlhopisy firiem ponúkajú svojim klientom aj niektoré privátne banky ako Privatbanka či J&T Banka. "Naše firmy sú schopné získavať kapitál cez vydávanie korporátnych dlhopisov," dodáva Kubrický. Za tento rok bolo upísaných desať emisií podnikových dlhopisov v hodnote viac ako 400 miliónov eur.

Čo je prospekt
Firma v prospekte informuje potenciálnych investorov o svojej finančnej situácii, o činnosti aj o cenných papieroch, ktoré chce vydať. Mal by ich presvedčiť, aby si ich kúpili. Podľa zákona je jeho zverejnenie povinné pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie. Papierovanie a súvisiace náklady však môžu odrádzať od vydávania cenných papierov najmä malé a stredné podniky.

Jozef Ryník
Hospodárske noviny, 22.12.2016

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards