INESS v programe Promoting Tolerance 2016

Róbert Chovanculiak z INESS sa zúčastnil 10-dňového programu Promoting Tolerance 2016 v USA. Podujatie sa odohrávalo v štyroch amerických mestách (Washington, D.C., New York City, Cincinnati a Los Angeles) od 13. do 23. novembra 2016. Program organizovali spoločne dve organizácie: Friedrich Naumann Foundation a American Jewish Committee (AJC).

INESS v programe Promoting Tolerance 2016

Program sa začal vo Washingtone, D.C., kde sa odohralo množstvo diskusií a prednášok s politikmi, aktivistami, novinármi, lobistami a analytikmi rôznych think-tankov. Témou diskusií boli predovšetkým nedávne prezidentské voľby a ich možný vplyv na ďalší vývoj USA. Program v D.C. zahŕňal taktiež návštevu múzea venovaného holokaustu.

V New York City sa už diskusie venovali bližšie problematike a možnostiam spolupráce medzi rôznymi menšinami. Bola to predovšetkým prednáška rabína Bob Kaplaina, ktorá zaujala najviac divákov. V nej ukázal, ako je dôležité vytvoriť medzi rôznymi menšinami vzťah vzájomnej potrebnosti. Nestačí sa sústrediť len na vytváranie priateľského prostredia a rozširovať myšlienku tolerancie, ale je dôležité aj budovať vzájomnú závislosť jedného od druhého, a to napr. vo forme poskytovania si služieb. Len tak je možné vybudovať dlhodobé mierové a produktívne spolunažívanie rôznych menšín. V NYC účastníci navštívili tiež múzeum venované pamiatke 11/9.

V Cincinnati účastníci bývali v rodinách miestnych členov AJC. Okrem toho zažili aj Shabbat bohoslužbu a večeru. Program v tomto meste bol obohatený aj o kultúrny zážitok vo forme muzikálu Fantóm opery.

V Los Angeles účastníci navštívili Homeboy Industries - centrum, ktoré pomáha začleňovať bývalých členov rôznych gangov do spoločnosti. Centrum im nájde prácu, pomôže odstrániť tetovanie a ponúkne vzdelávacie programy. Záverečná prednáška sa venovala prezentácii projektu NewGround, ktorý sa snaží pomocou osobných diskusií medzi rôznymi, aj znepriatelenými menšinami nadviazať vzťahy a spoluprácu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards