Koľko z výplaty zhltnú nové dane? (TV JOJ)

 Róbert Chovanculiak vysvetľoval pre TV JOJ dňa 5.9.2016 dopad daní a odvodov na peňaženku zamestnanca. 

Koľko z výplaty zhltnú nové dane? (TV JOJ)

 Výňatok:

Adam Zavřel:
"Teda máme tu takýto koláčik. Z toho nám stoosemnásť eur zoberú sociálne a zdravotné odvody. Ak by sme si to mali ešte viac na drobné rozrátať, tak jednoducho je to osemdesiatdva osemdesiat, čo nám ide do Sociálnej poisťovne, a tridsaťpäť eur tridsaťdva centov zhltne zdravotná poisťovňa. A samozrejme ešte k tomu máme daň z príjmov, čo je osemdesiatpäť eur. Takže nám v čistom zostane približne šesťstoosemdesiat eur. Toto ale samozrejme hovoríme o hrubej mzde. Ešte tu máme cenu práce, to je teda medzi tou hrubou mzdou a cenou práce, približne tristo eur je táto suma.
Ale koľko nám teda už úplne presne zostane, keď započítame aj cenu práce, to nám už povie odborník."

Rober Chovanculiak, INESS:
"Hovoríme teda o nejakom rozdieli medzi hrubou mzdou a cenou práce. Na Slovensku zamestnanec, ktorý vytvorí hodnotu tisíc stosedemdesiat eur, dostane v konečnom dôsledku do vrecka iba šesťstosedemdesiat eur. Rozdiel tvorí to, čo ide do štátu vo forme daní a odvodov.
"

Aneta Sedlmair Parišková:
"No ak by ste napríklad boli fajčiar, z výplaty vám odíde, ako sme už v úvode spomínali, tiež viac peňazí."

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards