Problémom odvodov je ich rýchly nárast v čase, vraví analytik (Hospodárske noviny)

 Rozhovor s Róbertom Chovanculiakom na tému odvodového zaťaženia živnostníkov uverejnili Hospodárske noviny 17.8.2016.

Problémom odvodov je ich rýchly nárast v čase, vraví analytik (Hospodárske noviny)

 Ceny služieb štátu rastú neúmerne s vývojom ekonomiky. Minimálne odvody živnostníkov narástli za šesť rokov až o 30 percent, vraví analytik Iness Róbert Chovanculiak.

Všeobecne sa medzi živnostníkmi razí trend, aby platili minimálne odvody. Čomu to pripisujete?
Dane ani odvody nie sú dobrovoľná platba, a kto má možnosť znižovať daňové výdavky, tak to využíva. To platí všeobecne, nielen pre živnostníkov. Na Slovensku máme de facto živnostenskú "licenciu" v podobe minimálnych zdravotných a sociálnych odvodov. Je to vlastne nástroj štátu, ako bojovať proti jeho neschopnosti zachytiť všetku podnikateľskú aktivitu do oficiálnych výkazov. Minimálnymi odvodmi tak štát zabezpečuje, že dane zaplatí aj "veľmi kreatívny" živnostník, ktorý by inak výrazne optimalizoval svoje daňové priznanie.

Už roky sa hovorí o daňovom a odvodovom zaťažení podnikateľov, čo im zväzuje ruky v podnikaní. Zaťažujú odvody živnostníkov, ale aj ostatné samostatne zárobkovo činné osoby tak, ako sú dnes nastavené?
Problémom minimálnych odvodov je predovšetkým ich rýchly nárast v čase. Ak porovnáme minimálne odvody medzi rokom 2012 a budúcim rokom, tak narástli presne o 30 percent. V rovnakom období narástli ostatné ceny v hospodárstve len nepatrne. Ceny služieb štátu pre živnostníkov tak rastú neúmerne s vývojom ekonomiky.

Dali by sa parametre poistného, ktoré sa odvádza do Sociálnej poisťovne, ale aj do zdravotnej poisťovne nastaviť inak?
Živnostníci platia každý rok do fondov, ktoré sú pravidelne prebytkové a financie z nich sa používajú na iné účely, než na aké majú fondy slúžiť. Bolo by preto vhodné prehodnotiť výšku týchto odvodov. Patrí sem fond solidarity a invalidného, úrazového, garančného poistenia.

Mnohí aj platia z minima, čo sa však odzrkadlí aj v nižších dávkach. Predovšetkým budú mať nižší starobný dôchodok, ale aj invalidný, ak by sa dostali do stavu, keby naň boli odkázaní. Myslíte si, že na takéto situácie nemyslia?
Myslia. Svojím konaním však ukazujú, čo si myslia o podmienkach a kvalite služieb, ktoré im štát "ponúka". To, že neplatia odvody, neznamená, že neinvestujú do nehnuteľností, či iným spôsobom nesporia, aby boli v problémových situáciách zabezpečení. Problémom je taktiež spätný výpočet výšky odvodov. Živnostníci sú vystavení podnikateľskému riziku a len málo z nich si môže riziko dovoliť - dnes sa rozhodnúť platiť celý budúci rok vyššie odvody.

Akým spôsobom si živnostník môže vykryť výpadky príjmu v prípade choroby, staroby, invalidity? Obzvlášť, ak je živiteľom rodiny? Dá sa to riešiť poistením v komerčných poisťovniach?
Áno, proti všetkým týmto udalostiam sa dá komerčne poistiť, respektíve sa na ne pripraviť cez šetriace produkty.
Od niektorých odvodov v porovnaní so zamestnancami sú oslobodení. Nemusia platiť napríklad nemocenské poistenie. Je to podľa vás správne?

Oslobodení sú od povinnej platby nemocenského poistenia. To znamená, že tí, ktorí chcú, môžu tak urobiť. To považujem za správne. A správne je to aj z pohľadu (zne)užívania tohto poistenia. Živnostníci majú určite lepšiu pracovnú morálku ako väčšina zamestnancov. To nie je náhoda, ale nastavenie motivácií povinného sociálneho systému.

Hospodárske noviny, 17.8.2016

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards