Zdieľaná ekonomika v Less Regulation, More Reputation!

O zdieľanenj ekonomike ste mohli čítať vo viacerých článkoch a publikáciach INESS. Teraz prichádza ďalšia, pripravená v medzinárodnej spolupráci v rámci siete 4Liberty.

Zdieľaná ekonomika v Less Regulation, More Reputation!

Na štúdii s názvom Less Regulation, More Reputation! sa podieľali experti z LFMI (Litva), IME (Bulharsko) a CETA (Česká republika). )Publikácia analyzuje samoregulačné schopnosti zdieľanej ekonomiky.

Štúdiu v anglickom jazyku si môžete zadarmo stiahnuť tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards