Študentov učia na školách učitelia dôchodcovia (Hospodárske noviny)

 Róbert Chovanculiak komentoval 25.7.2016 vyšší vek pedagógov v slovenskom školstve pre Hospodárske noviny. 

Študentov učia na školách učitelia dôchodcovia (Hospodárske noviny)

 Učitelia na slovenských školách starnú. Po dosiahnutí dôchodkového veku totiž v mnohých prípadoch zostávajú naďalej učiť a zaberajú miesto mladým absolventom. Školy si nevedia rady. Na to, aby ich prepustili, im musia zaplatiť vysoké odstupné, na ktoré nemajú peniaze.

Vysoké odstupné
Kým v roku 2009 bolo na stredných odborných školách päť percent učiteľov vo veku nad 60 rokov, o päť rokov neskôr sa toto číslo zvýšilo na dvojnásobok. Podľa odborníkov majú školy problém s tým, že pedagógom sa do dôchodku príliš nechce. "Je to kritické. Riaditeľ školy môže prepustiť učiteľa v dôchodkovom veku len vo veľmi výnimočných situáciách, musí mať totiž špecifický dôvod. Ďalším problémom je odstupné, ktoré musí vyplatiť, ak sa učiteľ nerozhodne skončiť sám. Vzhľadom na to, že platy starších učiteľov sú najvyššie, odstupné je vysoké a školy na to nemajú peniaze," povedal projektový manažér portálu Edujobs.sk Martin Menšík.

Zákonník práce pritom určuje, že pracovníci, ktorí sú v jednom zamestnaní dlhšie ako 20 rokov, majú nárok na odstupné vo výške štvornásobku mzdy. Platí to aj pre tých, ktorí dovŕšili dôchodkový vek. "Zamestnanci, ktorí sú v dôchodkovom veku, majú v pracovnoprávnych vzťahoch rovnaké postavenie ako ostatní zamestnanci," povedala Veronika Husárová z tlačového odboru ministerstva práce.

Podľa Menšíka chce však množstvo škôl zamestnať mladých absolventov, kvôli starším učiteľom však neustále chýba miesto a aj financie. Mladí učitelia sú pritom pre školy omnoho lacnejší. Podľa platových taríf ministerstva školstva je mzda začínajúceho pedagóga na úrovni vyše 600 eur. Stredoškolský učiteľ s 32 rokmi praxe a atestáciami má však tarifný plat 1 040 eur. Okrem neho dostáva aj osobné príplatky.

Rezort školstva problém nevidí
Ministerstvo školstva súčasnú situáciu nepovažuje za kritickú. Starších pedagógov na školách podporuje. "Viacerí emeritní profesori sú stále plnohodnotnou súčasťou vedeckých tímov a akademického prostredia, inšpirujú začínajúcich kolegov, a naopak, niektorí mladší môžu podávať aj slabšie výkony," informoval tlačový odbor rezortu. Na to, že o učiteľovi by namiesto veku mala rozhodovať predovšetkým jeho kvalita, poukazuje aj analytik INESS Róbert Chovanculiak. Podľa neho netreba hádzať všetkých do jedného vreca, starší učiteľ totiž neznamená automaticky horší učiteľ. "Dôležité je vytvoriť flexibilnejšie pracovné prostredie a dať viac právomocí riaditeľom pri účtovaní mzdy, ale aj pri prepúšťaní," zdôraznil.

S tým však nesúhlasí Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti. Tvrdí, že učitelia v školstve menia prácu len sporadicky, preto sa stáva, že človek, ktorý nastúpi na miesto učiteľa v 25 rokoch, zostáva na mieste až do dôchodku. Podľa neho sa práca v rovnakom prostredí stáva pre ľudí stereotypom a učitelia preto nie sú schopní podávať také kvalitné výkony ako na začiatku. "Páči sa mi nemecký model. Len čo učiteľ dosiahne dôchodkový vek, musí požiadať o výnimku, aby mohol doučiť načatý školský rok," povedal. Myslí si, že slovenskí učitelia by sa mali rozhodovať medzi tým, či zostanú pracovať, alebo budú poberať dôchodok. Tým, že pedagógovia môžu pracovať aj poberať penziu naraz, sa podľa neho situácia komplikuje.

Chýbajú štatistiky
Starnutie učiteľov v súčasnosti priznávajú aj školskí odborári. Tvrdia však, že školy zamestnávajú starších učiteľov, lebo mladí o túto prácu nejavia záujem. "Platy sú také nízke, že absolventov nemajú ako motivovať. Hoci pedagogiku ukončí každý rok veľké množstvo študentov, v skutočnosti si hľadajú prácu úplne inde," povedal predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Pavel Ondek. Vlani mali pedagogické odbory dokopy vyše 3 500 absolventov, približne 700 z nich išlo po škole na úrad práce. Údaje o tom, koľkí si našli prácu vo vyštudovanom odbore, však na Slovensku chýbajú.

Vekové zloženie učiteľov podľa druhov škôl (v percentách)
Rok Druh školy 60 - 64 rokov 65 a viac rokov

2009 materské školy 1,8 0,3
základné školy 3,9 1,2
gymnáziá 4,7 1,3
SOŠ 5,8 2,1

2014 materské školy 4,7 0,7
základné školy 8,3 1,5
gymnáziá 8,4 2,3
SOŠ 10,1 2,8

Nikola Richterová
Hospodárske noviny, 25.7.2016

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards