Top20: Slovensko má šancu na lepšie podnikateľské prostredie

Zlepšenie podnikateľského prostredia a zvýšenie konkurencieschopnosti krajiny je obľúbenou politickou frázou. Nanešťastie, častokrát až príliš všeobecnou bez konkrétnych opatrení s merateľným dopadom. Projekt bol aktívny do roku 2017, mnohé opatrenia však zostávajú stále aktuálne.

Top20: Slovensko má šancu na lepšie podnikateľské prostredie

Preto sa INESS rozhodol politikom pomôcť spustením portálu top20.sk. Tento portál je zásobníkom niekoľkých desiatok väčších či menších reformných opatrení, z ktorých každé má potenciál uľahčiť podnikanie na Slovensku. Pri troche politickej vôle má s nimi Slovensko šancu posunúť sa do prvej dvadsiatky krajín v hodnotení Svetovej banky Doing Business, ktoré meria kvalitu podnikateľského prostredia v krajinách sveta a zvýšiť tak atraktivitu Slovenska v očiach domácich aj zahraničných podnikateľov, a to ako budúcich, tak aj súčasných. Platí pritom, že vyššia pozícia v rebríčku, je predpokladom vyššieho hospodárskeho rastu (krajiny v prvej štvrtine rebríčka majú rast HDP vyšší o 2,3 percentuálnych bodov ako krajiny zo spodnej štvrtiny).

Program Top20 je rozdelený do 5 oblastí:

  • Zákonník práce
  • Byrokracia
  • Účtovníctvo
  • Dane
  • Odvody

V nasledujúcich mesiacoch budeme predstavovať nielen detaily každého návrhu, ale aj ilustrovať ich dopad na reálnom živote podnikateľa. Zoznam týchto opatrení je otvorený – budeme ho aktívne upravovať podľa vývoja podnikateľského prostredia.

S tým súvisí aj neoddeliteľná súčasť projektu Top20 pod názvom Monitoring. Počas volebného obdobia budeme monitorovať činnosť poslancov a hodnotiť predkladané a odhlasované zákony podľa ich (ne)prospešnosti pre podnikateľské prostredie.

Lepšie podnikateľské prostredie neslúži len veľkým. Práve naopak, živnostníci a drobní podnikatelia sú tí, ktorí nemajú armádu právnikov či daňových poradcov, alebo telefónne číslo na premiéra. Nemajú sa ako brániť pred byrokratickou šikanou a nárastom stále nových povinností voči štátu.

Možnosť sústrediť sa na svoju podnikateľskú myšlienku miesto vypĺňania papierov zlepšuje ekonomické vyhliadky všetkým.

INESS všetky zverejnené opatrenia ponúka politikom na voľné použitie. V prípade záujmu o konzultáciu uvedených opatrení sú dvere INESS politikom otvorené.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards