INESS: Zdieľaná ekonomika priniesla obojstranne výhodnú výmenu bez byrokracie (TASR)

TASR sa v článku z 15.8.2015 o zdieľanej ekonomike odvoláva na INESS a článok Róberta Chovanculiaka.

INESS: Zdieľaná ekonomika priniesla obojstranne výhodnú výmenu bez byrokracie (TASR)

Množstvo spokojných spotrebiteľov na základe jedného kliku na klávesnici alebo dotyku na mobile priniesla podľa Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) zdieľaná ekonomika, ktorá umožnila využívať doteraz mŕtvy kapitál. Inštitút vo svojej najnovšej analýze tvrdí, že služby, ku ktorým patrí napríklad aj Uber spájajúci cestujúcich s vodičmi cez smartfónovú aplikáciu, nie sú problémom, ale riešením.

V analýze sa uvádza, že príchod zdieľanej ekonomiky a internetových platforiem ukázal ľudom, že v skutočnosti majú oveľa viac kapitálu a možností pracovať, ako si doteraz mysleli. Tieto platformy dokázali zo spotrebných statkov, ktoré veľkú časť svojej životnosti ležali ladom, spraviť hodnotné aktívum, ktoré dokáže uspokojiť potreby iným ľudom. Inak povedané, zvýšiť množstvo kapitálu v ekonomike, a to aj napriek tomu, že to nezachytia žiadne štatistické úrady, konštatoval analytik INESS Róbert Chovanculiak.

Výsledkom je podľa neho rozšírenie trhu so všetkými spotrebnými tovarmi a službami o novú úroveň a vyššia konkurencia tak na strane ponuky, ako aj dopytu. To znamená vyšší blahobyt a väčší výber pre spotrebiteľov, viac inovácií, väčšia diferenciácia produktov, intenzívnejšia špecializácia, a teda aj efektivita na strane ponuky.

Za kľúčovú prekážku skoršieho rozvoja zdieľanej ekonomiky označil analytik vysoké transakčné náklady, teda informačné náklady, ktoré sprevádzajú akúkoľvek výmenu medzi ľuďmi. Ide o náklady na vyhľadávanie potenciálnych strán výmeny, náklady na vyjednávanie a uzatváranie kontraktu, kontrolu a vynútenie kontraktu.

Všetky tieto náklady pomohol znížiť internet a nové informačné technológie v kombinácii s podnikateľskou schopnosťou objavovať nové spôsoby dosahovania zisku aj tam, kde by to nikto nečakal, vysvetlil Chovanculiak.

Ako upozornil, zdieľaná ekonomika priniesla niekoľko revolúcií. Umožnila využívať doteraz mŕtvy kapitál, znížila transakčne náklady, vytvorila dôveru medzi neznámymi stranami, pomohla obísť rôzne regulačné a byrokratické nástrahy, či už v podobe obmedzovaní konkurencie alebo preregulovanosti, a vytvorila množstvo flexibilných pracovných príležitostí.

Rovnako má zdieľaná ekonomika za sebou množstvo spokojných spotrebiteľov, ktorí niekde prespali, odviezli sa, alebo si niečo požičali bez toho, aby podnikatelia s platformami vlastnili, alebo postavili jediný dom, auto, kosačku alebo sklad. A toto všetko je dostupné na základe jedného kliku na klávesnici alebo dotyku na mobile. Žiadne úrady, tlačivá, byrokracia, povolenia, iba priamy vzťah dopyt ponuka a obojstranne výhodná výmena, uzavrel Chovanculiak.

TASR, 15.8.2015

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards