Verejné konzultácie k Nariadeniu o pracovnom čase

Existujúce Nariadenie o pracovnom čase (Working time Directive, 2003/88/EC) stanovuje minimálne povinné regulácie pracovného času pre členské štáty. Príkladom je povinnosť neprekročiť priemerných 48 odpracovaných hodín týždenne.

Verejné konzultácie k Nariadeniu o pracovnom čase

Vzhľadom k tomu, že Nariadenie nereflektuje inovácie pracovnom trhu (flexibilný pracovný čas, telepráca, 0-hodinové kontrakty a pod.) Komisia zbiera podnety na jeho úpravu.

Činí tak aj cez nástroj verejného pripomienkovania, do ktorého sa v spolupráci so sieťou východoeurópskych think tankov 4liberty zapojil aj INESS. Zapojiť sa môžete aj vy, či už ako inštitúcie, alebo fyzické osoby. Pripomienkovanie je otvorené do 15.3. Odpovede INESS si pre inšpiráciu môžete pozrieť tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards