Účet za služby našich miest a obcí

Bločky za služby mesta alebo obce sú zverejnené už v takmer 20 mestách a obciach. S bločkom za služby svojho mesta sa tak mohli stretnúť už obyvatelia Trnavy, Prešova, Banskej Bystrice, Martina, Levíc, Považskej Bystrice, Rožňavy a mnohých ďalších. Bločky za služby obce budú čoskoro zverejnené aj pre obyvateľov obcí Smolenice, Španej doliny, Smižian, Veľkého Zálužia a iných.

Účet za služby našich miest a obcí

Jednou z každoročných aktivít INESS je zverejnenie účtu za služby štátu. Ide o bloček, na ktorom každý občan nájde cenu hlavných služieb poskytovaných verejnou správou. Každý občan Slovenska tak v roku 2014 zaplatí za služby štátu spolu 4 811 eur. Na základe decentralizácie štátnej správy sa o jednotlivých výdavkoch rozhoduje na úrovni štátu, vyšších územných celkov a na úrovni miest a obcí.

Podľa  nás je však tiež potrebné, aby občania vedeli, ako sa nakladá s ich peniazmi aj na úrovni krajských samospráv či obcí. Na úrovni miest a obcí  rozhodujú miestne samosprávy v rámci svojich kompetencií hlavne o prerozdelení výnosu dane z príjmov fyzických osôb a výnosov z miestnych daní a poplatkov. Tieto príjmy sú použité na financovanie miestnych služieb pre občanov ako je evidencia obyvateľstva, stavebné povolenia, miestnu políciu alebo podporu miestnej kultúry či športu.

Preto sme sa s prichádzajúcimi komunálnymi voľbami rozhodli vytvoriť účet za služby mesta alebo obce. Účet mesta alebo obce je jednoduchým a zrozumiteľným nástrojom, ako komunikovať zložitý rozpočet. Pre mestá a obce sme tak pripravili nástroj na vyhotovenie bločku za služby mesta alebo obce, kde každý obyvateľ daného alebo obce môže vidieť koľko ho stoja služby jeho samosprávy ročne.

Z bločkov vyplýva, že medzi jednotlivými mestami a obcami sú pomerne veľké rozdiely. Účty za služby miest a obcí sa pohybujú od 370 do 800 eur na občana. Vyššie účty majú obyvatelia miest, kde hlavne u miest s nižším počtom obyvateľov sú účty na občana nad 700 eur ročne. Obyvatelia obcí zaplatia za služby ich samospráv od 400 do 500 eur.  Dlhy miest a obcí sú rôzne, pohybujú sa okolo úrovne 200 eur na občana, niektoré samosprávy však dokonca nemajú žiadne dlhy.

Pokiaľ aj vy chcete vytvoriť bloček hospodárenia vašej obce, mesta, navštívte stránku: http://www.cenastatu.sk/ucetobce/, kde nájdete návod ako na to.
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards