Sťažnosť na video INESS z Rady pre reklamu

Dňa 30. októbra sme obdržali od Rady pre reklamu sťažnosť od fyzickej osoby na video Rómsky mýtus, ktorý je sprievodným kampaňovým videom k našej publikácii Rómovia a sociálne dávky.

Sťažnosť na video INESS z Rady pre reklamu

Sťažnosť v plnom znení, ktorá označuje naše internetové video zverejnené na stránkach Fun Rádia za klamlivú a porovnávaciu reklamu a podľa ktorej používame vystupovanie detí na zneužívanie prirodzeného cítenia dospelých ľudí voči deťom, si môžete prečítať tu.

Stanovisko INESS k sťažnosti, ako sme ju poslali Rade pre reklamu dňa 3. novembra 2014:

1. Video Rómsky mýtus nie je TV spot ani rádiový spot a Fun Rádio ho na svojej stránke prebralo dobrovoľne, bez nášho vedomia a bez akejkoľvek odplaty. Týmto administrátorom internetovej stránky Fun rádia ďakujeme za zdieľanie videa, ktorého úlohou je pomocou faktických čísiel a dát podkopať zažitý stereotyp o tom, že Rómovia sú závažným problémom slovenských verejných financií.

 2. Video Rómsky mýtus nie je reklama. INESS ako nezisková organizácia zapísaná v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR dňa 2.12.2005 pod číslom spisu: VVS/1-900/90-27180 nie je podnikateľský subjekt, nepodniká a nepredáva tovary a služby.

Video Rómsky mýtus je edukatívne informačné video zverejnené na internetovej službe YouTube a je sprievodnou aktivitou k zverejneniu štúdie INESS Rómovia a sociálne dávky, ktorú sme novinárom a širokej verejnosti predstavili na tlačovej konferencii dňa 23. októbra 2014. Informačná kampaň k štúdii je umiestnená na vlastnej stránke INESS na adrese www.iness.sk/mytus.

Plné znenie Stanoviska INESS si môžete prečítať tu.
 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards