Za deficit môže vláda, nie Rómovia (Sme)

Denník Sme priniesol dňa 29.10.2014 komentár Jána Dingu o tom, že za deficit môže vláda, nie Rómovia.

Za deficit môže vláda, nie Rómovia (Sme)

Ľuďom neprekáža najmä suma, ktorú Rómovia dostávajú. Skôr tvrdia, že kto štátu neprispieva, nemá ani nič dostávať. Ak by sme na to pristúpili, ohrozený by bol solidárny sociálny systém. A prví na rane by boli zdravotne postihnutí.

Zverejnenie štúdie INESS s názvom Rómovia a sociálne dávky, v ktorej konštatujeme, že dávky pre Rómov nemožno považovať za príčinu vysokého deficitu verejných financií, sa stretlo s veľkým ohlasom aj vášnivými reakciami.

Naším úmyslom nebolo tvrdiť, že Rómovia nie sú proporčne významnými príjemcami sociálnych transferov. Sú. Chceli sme upozorniť na mýty o tom, že Rómovia prejedajú veľa peňazí, a tak nezostávajú zdroje na riešenie dôležitejších problémov. Nemá to totiž oporu v číslach.

Príčinou zvyšovania daňovo-odvodového zaťaženia v posledných rokoch ani zďaleka nie sú dávky pre Rómov, ale vláda, ktorej výdavky z roka na rok stúpajú aj napriek rečiam o šetrení.

Vo verejných financiách sú totiž kľúčové proporcie: dávka v hmotnej núdzi so všetkými príplatkami tvorí len jedno percento objemu verejných financií. Kým na dávku v hmotnej núdzi pre mnohodetné rodiny dávame ročne zo spoločného 17 miliónov eur, deficit verejných financií v tomto roku dosiahne takmer 2200 miliónov eur.

Dávky v hmotnej núdzi, rodinné príspevky a invalidné dôchodky prúdiace do okresov s dvoma tretinami rómskej populácie sme odhadli približne na 580 miliónov eur ročne. No výdavky verejnej správy len v tomto roku vzrastú o vyše 800 miliónov eur. A za to veru Rómovia nemôžu.

Solidarita

Zverejnenie štúdie vyvolalo vášnivé diskusie, z ktorých vyplynulo, že ľuďom neprekáža nevyhnutne suma, ktorú Rómovia od štátu dostávajú. Je to skôr názor, že kto štátu neprispieva, nemá ani nič dostávať.

Ak vychádzame z tejto premisy, museli by sme od základu prehodnotiť štátny sociálny systém, ktorý je (má byť) solidárny. Solidárny systém poskytuje dávky tým, ktorí nemajú iný príjem. Zabezpečuje základné prežitie.

Zásluhovosť je zvyčajne vecou súkromného sektora, ale na Slovensku existuje aj v odvodovom systéme. Kto viac odvádzal, dostáva vyšší dôchodok. Rómovia pre vysokú nezamestnanosť skoro žiadny dôchodok nedostávajú, prežiť im pomáha práve solidárna dávka v hmotnej núdzi.

V štátnom sociálnom systéme je preto niekto čistý platca, niekto iný čistý príjemca. Všetci všetko od štátu jednoducho dostávať nemôžeme. Ak by sme mali štátnu sociálnu pomoc vyplácať na základe zásluhovosti, museli by sme ako prvé obmedziť dávky v hmotnej núdzi a príspevky zdravotne postihnutým. Pointou štátnej solidarity je totiž smerovať sociálne transfery práve tým, ktorí nemajú vlastné príjmy ani vlastné zdroje, aby sa o seba postarali.

Odstrániť bariéry

Omnoho zložitejším rébusom je otázka, ako pomôcť začleniť veľkú časť segregovaných rómskych komunít do ekonomického života krajiny. A tá, bohužiaľ, nemá jednoduché a rýchle riešenie.

Na začiatok však môžeme aspoň odstrániť bariéry tým, ktorí skutočne pracovať chcú: nepredražovať podnikateľom nízkoplatené pracovné miesta vysokými odvodmi a zvyšovaním minimálnej mzdy, ktorá je v niektorých regiónoch blízko obvyklej mzdy. Zjednodušiť dohodové kontrakty, aby si ľudia bez práce mohli privyrábať „fuškami“ aj inak ako načierno, zaviesť súbeh dávok a mzdy či zamyslieť sa nad obmedzením exekúcií na nízke príjmy – dlhy sú v rómskych komunitách rozšíreným fenoménom a dávky, na rozdiel od mzdy, nie sú exekvovateľné.

Spolužitie rómskej komunity s majoritou je vo viacerých kútoch Slovenska skutočne veľkým problémom. Dúfame preto, že naša štúdia vnesie viac svetla do diskusie o jeho riešení. Internetové hoaxy o tisíceurových dávkach totiž akúkoľvek rozumnú diskusiu vylučujú.

Ján Dinga

Sme, 29.10.2014

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards